Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20174558

 •    Vyhlásenie zákazky
  02.02.2017 10:49
 •    Predkladanie ponúk
  13.02.2017 10:00
 •    Ukončenie zákazky
  13.02.2017 12:08
 •    Zazmluvnenie zákazky
  13.02.2017 12:20

Z20174558

OF-119825

zazmluvnená

00322211

Obec Kružlov

Kružlov 141, Kružlov, 08604, SVK

46167145

Veríme v Zábavu, s.r.o.

Pod Brezinou 3745/86, Trenčín, 91101, SVK

Predmet zákazky

Výstavba exteriérového Fitness parku

fitness park, fitness, výstavba parku, výstavba fitness parku, posilňovacie stroje, fitness stroje, posilňovací stroj, Street workout, cvičebné náradie, posilňovacie stroje do exteriéru, exteriérový fitness stroj

 • 37450000-7 - Vybavenie na vonkajšie a halové športy
 • 37480000-6 - Strojové vybavenie alebo prístroje na voľný čas
 • 37442000-8 - Vybavenie na váhové a odporové cvičenie
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Výstavba exteriérového Fitness parku
Funkcia
Fitness park bude slúžiť pre potreby voľnočasových aktivít, na zlepšenie zdravotného stavu a kondície ľudí.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
1/ Exteriérový fitness stroj - Bežec /Trenažér chôdze, určený pre jednu osobu (viď popis a obr.1) ks 1
2/ Exteriérový fitness stroj - Eliptický trenažér /Orbitrek, určený pre jednu osobu (viď popis a obr.2) ks 1
3/ Exteriérový fitness stroj - Twister a Kyvadlo, alebo Twister a Stepper, určený pre dve osoby (viď popis a obr.3) ks 1
4/ Exteriérový fitness stroj - Veslár /Veslovací trenažér, určený pre jednu osobu (viď popis a obr.4) ks 1
5/ Exteriérový fitness stroj - Výťah-Odťahovač /Posilňovací stroj horných končatín, určený pre dve osoby (viď popis a obr.5) ks 1
6/ Exteriérový fitness stroj - Bicykel, určený pre jednu osobu (viď popis a obr.6) ks 1
7/ Rebrina vodorovná - Street workout (viď popis a obr.7) ks 1
8/ Rebrina zvislá - Street workout (viď popis a obr.8) ks 1
9/ Hrazda nízka - Street workout (viď popis a obr.9) ks 1
10/ Hrazda vysoká - Street workout (viď popis a obr.10) ks 1
11/ Bradlá - Street workout (viď popis a obr.11) ks 1
12/ Gymnastické kruhy - Street workout (viď popis a obr.12) ks 1
13/ Doprava a montáž strojov a zostáv Street workout na mieste plnenia (cena bude zahŕňať všetky náklady súvisiace s montážou a osadením predmetných strojov a zostáv, vrátane zhotovenia základov pod fitness prvky - výkopové práce pod fitness prvky a zabetónovania pätiek a základov jednotlivých fitness prvkov) kpl 1
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
1/ Bežec /Trenažér chôdze Vonkajší posilňovací stroj. Slúži na precvičovanie chôdze, koordináciu pohybu, zvyšovanie kapacity srdca a pľúc. Určené pre 1 osobu.
1/ Bežec /Trenažér chôdze Približné rozmery (rozpätie rozmerov od do, tolerancia +-5%): dĺžka x šírka x výška = (1068 až 1100) x (460 až 480) x (1390 až 1475) mm; Počet základov: 1
1/ Bežec /Trenažér chôdze Verejný obstarávateľ požaduje dodať zariadenie rovnakého alebo obdobného vizuálneho prevedenia, ako je na priloženej ilustračnej fotografii (obr. č. 1).
2/ Eliptický trenažér /Orbitrek Vonkajší posilňovací stroj. Slúži na precvičovanie horných a dolných končatín, kĺbov. Určené pre 1 osobu.
2/ Eliptický trenažér /Orbitrek Približné rozmery (rozpätie rozmerov od do, tolerancia +-5%): dĺžka x šírka x výška = (1100 až 1133) x (550 až 668) x (1480 až 1522) mm; Počet základov: 1
2/ Eliptický trenažér /Orbitrek Verejný obstarávateľ požaduje dodať zariadenie rovnakého alebo obdobného vizuálneho prevedenia, ako je na priloženej ilustračnej fotografii (obr. č. 2).
3/ Twister a Kyvadlo, alebo Twister a Stepper Vonkajší posilňovací stroj. Slúži na precvičovanie bočného brušného svalstva, bedier, ramien, koordináciu pohybu.
3/ Twister a Kyvadlo, alebo Twister a Stepper Približné rozmery (rozpätie rozmerov od do, tolerancia +-5%): dĺžka x šírka x výška = (1224 až 1230) x (850) x (1311 až 1550) mm; Počet základov: 2
3/ Twister a Kyvadlo, alebo Twister a Stepper Verejný obstarávateľ požaduje dodať zariadenie rovnakého alebo obdobného vizuálneho prevedenia, ako je na priloženej ilustračnej fotografii (obr. č. 3). Určené pre 2 osoby.
3/ Twister a Kyvadlo, alebo Twister a Stepper Zhotoviteľ má možnosť výberu dodávaného stroja z dvoch alternatív daného stroja, a to stroj s kombináciou - Twister a Kyvadlo, alebo stroj s kombináciou Twister a Stepper.
4/ Veslár /Veslovací trenažér Vonkajší posilňovací stroj. Slúži na posilňovanie svalstva paží, chrbta, hrudníka, nôh. Určené pre 1 osobu.
4/ Veslár /Veslovací trenažér Približné rozmery (rozpätie rozmerov od do, tolerancia +-5%): dĺžka x šírka x výška = (1220 až 1300) x (800 až 1016) x (820 až 1020) mm; Počet základov: 1
4/ Veslár /Veslovací trenažér Verejný obstarávateľ požaduje dodať zariadenie rovnakého alebo obdobného vizuálneho prevedenia, ako je na priloženej ilustračnej fotografii (obr. č. 4).
5/ Výťah-Odťahovač /Posilňovací stroj horných končatín Vonkajší posilňovací stroj. Slúži na posilňovanie horných končatín, hrudníka a chrbta. Určené pre 2 osoby.
5/ Výťah-Odťahovač /Posilňovací stroj horných končatín Približné rozmery (rozpätie rozmerov od do, tolerancia +-5%): dĺžka x šírka x výška = (1220 až 2207) x (700 až 800) x (820 až 1951) mm; Počet základov: 1
5/ Výťah-Odťahovač /Posilňovací stroj horných končatín Verejný obstarávateľ požaduje dodať zariadenie rovnakého alebo obdobného vizuálneho prevedenia, ako je na priloženej ilustračnej fotografii (obr. č. 5).
6/ Bicykel Vonkajší posilňovací stroj. Slúži na posilňovanie svalstva dolných končatín, koordináciu pohybu, zvyšovanie kapacity srdca a pľúc. Určené pre 1 osobu.
6/ Bicykel Približné rozmery (rozpätie rozmerov od do, tolerancia +-5%): dĺžka x šírka x výška = (945 až 1100) x (510 až 549) x (1300 až 1415) mm; Počet základov: 1
6/ Bicykel Verejný obstarávateľ požaduje dodať zariadenie rovnakého alebo obdobného vizuálneho prevedenia, ako je na priloženej ilustračnej fotografii (obr. č. 6).
7/ Rebrina vodorovná Zariadenie určené na cvičenie vo vonkajšom prostredí. Slúži na precvičovanie horných častí tela.
7/ Rebrina vodorovná Približné rozmery (rozpätie rozmerov od do, tolerancia +-5%): dĺžka x šírka x výška = (2200 až 3000) x (914 až 1100) x (2550 až 2600) mm; Počet základov: 4
7/ Rebrina vodorovná Verejný obstarávateľ požaduje dodať zariadenie rovnakého alebo obdobného vizuálneho prevedenia, ako je na priloženej ilustračnej fotografii (obr. č. 7).
8/ Rebrina zvislá Zariadenie určené na cvičenie vo vonkajšom prostredí. Slúži na precvičovanie horných častí tela.
8/ Rebrina zvislá Približné rozmery (rozpätie rozmerov od do, tolerancia +-5%): dĺžka x šírka x výška = (1300 až 1500) x (100 až 114) x (2550 až 2600) mm; Počet základov: 2
8/ Rebrina zvislá Verejný obstarávateľ požaduje dodať zariadenie rovnakého alebo obdobného vizuálneho prevedenia, ako je na priloženej ilustračnej fotografii (obr. č. 8).
9/ Hrazda nízka Zariadenie určené na cvičenie vo vonkajšom prostredí. Slúži na precvičovanie horných častí tela a zlepšenie kondície.
9/ Hrazda nízka Približné rozmery (rozpätie rozmerov od do, tolerancia +-5%): dĺžka x šírka x výška = (2300 až 3700) x (100 až 114) x (1300 až 1600) mm; Počet základov: 4
9/ Hrazda nízka Verejný obstarávateľ požaduje dodať zariadenie rovnakého alebo obdobného vizuálneho prevedenia, ako je na priloženej ilustračnej fotografii (obr. č. 9).
10/ Hrazda vysoká Zariadenie určené na cvičenie vo vonkajšom prostredí. Slúži na precvičovanie horných častí tela.
10/ Hrazda vysoká Približné rozmery (rozpätie rozmerov od do, tolerancia +-5%): dĺžka x šírka x výška = (2500 až 3000) x (100 až 114) x (2600) mm; Počet základov: 3
10/ Hrazda vysoká Verejný obstarávateľ požaduje dodať zariadenie rovnakého alebo obdobného vizuálneho prevedenia, ako je na priloženej ilustračnej fotografii (obr. č. 10).
11/ Bradlá Zariadenie určené na cvičenie vo vonkajšom prostredí. Slúži na precvičovanie svalov ramien a spodnej časti brušných svalov.
11/ Bradlá Približné rozmery (rozpätie rozmerov od do, tolerancia +-5%): dĺžka x šírka x výška = (1820 až 2450) x (700 až 730) x (1400 až 1600) mm; Počet základov: 4
11/ Bradlá Verejný obstarávateľ požaduje dodať zariadenie rovnakého alebo obdobného vizuálneho prevedenia, ako je na priloženej ilustračnej fotografii (obr. č. 11).
12/ Gymnastické kruhy Zariadenie určené na cvičenie vo vonkajšom prostredí. Slúži na precvičovanie svalov ramien paží a hornej časti chrbta.
12/ Gymnastické kruhy Približné rozmery (rozpätie rozmerov, tolerancia +-5%): dĺžka x šírka x výška = (1300 až 1500) x (100 až 114) x (2550 až 2600) mm; Počet základov: 2
12/ Gymnastické kruhy Verejný obstarávateľ požaduje dodať zariadenie rovnakého alebo obdobného vizuálneho prevedenia, ako je na priloženej ilustračnej fotografii (obr. č. 12).
- Všeobecná technická špecifikácia a požiadavky (pre všetky položky): Nosnosť stroja určeného pre jednu osobu je minimálne 130 kg. Nosnosť stroja určeného pre dve osoby je minimálne 130 kg pre každú z jednotlivo cvičiacich osôb, t.j. minimálna nosnosť 2x 130kg = 260kg
- Všeobecná technická špecifikácia a požiadavky (pre všetky položky): Všetky stroje musia spĺňať požiadavky normy STN EN ISO 20957-1 alebo ekvivalentnej v zmysle platnej legislatívy Európskeho spoločenstva.
- Všeobecná technická špecifikácia a požiadavky (pre všetky položky): Konštrukcie výrobkov musia zodpovedať z hľadiska bezpečnosti platným slovenským a európskym normám, výrobky musia byť certifikované. Zariadenia musia spĺňať kritériá bezpečnostných noriem.
- Všeobecná technická špecifikácia a požiadavky (pre všetky položky): Minimálna povrchová úprava oceľových prvkov konštrukcií je žiarové zinkovanie a práškové farbenie. Výsledné farebné prevedenie strojov, bude vopred odsúhlasené verejným obstarávateľom.
- Všeobecná technická špecifikácia a požiadavky (pre všetky položky): Všetky ukončenia rúr, profilov, viditeľných skrutiek a kotevných prvkov jednotlivých konštrukcií, musia byť ukončené plastovými krytkami, pre dosiahnutie požadovaného estetického vzhľadu a bezpečnosti
- Všeobecná technická špecifikácia a požiadavky (pre všetky položky): Stroje musia mať zabudované vymedzovače pohybu a bezúdržbové ložiská.
- Všeobecná technická špecifikácia a požiadavky (pre Fitness stroje): Hrúbka oceľových nosných profilov minimálne 3,0 mm. (Pevnosť jednotlivých strojov musí zodpovedať uvedeným technickým požiadavkám a platným bezpečnostným normám.)
- Všeobecná technická špecifikácia a požiadavky (pre Street workout): Oceľový profil nosnej konštrukcie minimálne 100x100 mm. Hrúbka oceľ. nosných profilov minimálne 3,2mm. (Pevnosť strojov musí zodpovedať uvedeným technickým požiadavkám a platným bezpečnostným normám.)
- Všeobecná technická špecifikácia a požiadavky (pre Street workout): Dodávateľ musí vytvoriť kompletnú prepojenú zostavu Street workout, ktorá bude vopred odsúhlasená objednávateľom, pričom sa dodávateľ zaväzuje predložiť vizualizáciu takto kompletne prepojenej zostavy
- Všeobecná technická špecifikácia a požiadavky (pre všetky položky): Minimálny rozmer základu pod jednotlivé stroje je 550 x550x550 mm, v závislosti od podkladu. Pre zostavu Street workout 500x500x500 mm, v závislosti od podkladu.
- Všeobecná technická špecifikácia a požiadavky (pre všetky položky): Základy pod jednotlivé stroje a Street workout budú z betónu triedy B25. Inštalácia strojov bude na pevný povrch.
- Všeobecná technická špecifikácia a požiadavky (pre všetky položky): Všetky dodané zariadenia budú jednotne farebne a materiálovo zosúladené, aby bol dosiahnutý jednotný estetický vzhľad fitness parku, na základe upresnenia a odsúhlasenia s verejným obstarávateľom.
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
1, Do ponukovej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady spojené s dodávkou a inštaláciou predmetu zákazky, a to najmä: návrh osadenia a osadenie strojov, výkopové práce, zabetónovanie pätiek a základov jednotlivých strojov, doprava jednotlivých strojov na miesto realizácie, montáž strojov na mieste realizácie, odvozu ochranných obalov určených na jednorázové použitie, technickú dokumentácia a ďalšie práce a služby súvisiace s bezpečnou prevádzkou a sfunkčnením dodaného predmetu zákazky.
2, Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.
3, Cenu za dodaný tovar sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia.
4, Dodávateľ je povinný do 3 dní od uzavretia zmluvy predložiť objednávateľovi rozpis cien za jednotlivé položky v Eur bez DPH, sadzbu DPH a cenu celkom v Eur vrátane DPH. Všetky ceny uvádza zaokrúhlene na dve desatinné miesta.
5, Miesto dodania predmetu zákazky je uvedené v zmluvnej špecifikácii. Z dôvodu umiestnenia predmetných posilňovacích strojov do konkrétneho exteriéru, bude umožnená dodávateľovi obhliadka priestoru dodania zákazky. Termín obhliadky bude určený podľa dohody medzi objednávateľom a dodávateľom predmetnej zákazky.
6, Úspešný uchádzač predloží ku každému ponúknutému výrobku certifikát a technický list preukazujúci, že výrobok spĺňa podmienky technickej špecifikácie a noriem uvedených v opise predmetu plnenia a to do 3 dní od uzavretia zmluvy.
7, Úspešný uchádzač predloží špecifikáciu výrobkov -katalógové listy - s grafickým vyobrazením, podrobným opisom s uvedením rozmerov (minimálne šírky, výšky a dĺžky) a možných farebných prevedení strojov, a to do 3 dní od uzavretia zmluvy ku každému ponúknutému výrobku.
8, V zmysle § 21 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
9, Dodávateľ (úspešný uchádzač) je povinný zabezpečiť opravu resp. výmenu náhradných dielov počas záručnej doby 48 mesiacov, a to v lehote do 30 dní od nahlásenia vady. V rámci záručného servisu je dodávateľ povinný vykonať hlavnú kontrolu pre každý s výrobkov v intervale minimálne 1x za 12 mesiacov, počítaných od inštalácie (osadenia) výrobku. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu vád bezodkladne.
10, Súčasťou predmetu zákazky je aj výkon pozáručného servisu v dĺžke 24 mesiacov po uplynutí záručnej doby a v rozsahu maximálne 40 hodín. Pozáručný servis bude vykonávaný na základe písomnej požiadavky verejného obstarávateľa.
11, Pokiaľ sa v opisnom formulári nachádzajú názvy konkrétnych výrobkov a materiálov, verejný obstarávateľ ich týmto dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“. Kvalitatívne a výkonnostné parametre výrobkov sú určené ako minimálne a uchádzač musí ponúknuť výrobky s takto učenými alebo lepšími parametrami.
12, Spolu s predmetom zmluvy budú kupujúcemu odovzdané nasledujúce doklady: daňový doklad (faktúra), dodací list, návod na použitie v slovenskom jazyku.
13, V prípade dodania strojov s inými ako požadovanými technickými vlastnosťami sa rozumie výrobok s lepšími vlastnosťami a parametrami ako má požadovaný výrobok/tovar v rovnakej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie, čo je dodávateľ povinný preukázať.
14, Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
15, Nesplnenie požadovaných parametrov tovaru bude považované za dôvod k okamžitému odstúpeniu od zmluvy.
16, Ak dodávateľ dodá tovar, ktorý nespĺňa technické špecifikácie objednávateľa, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa 10% z predpokladanej hodnoty zákazky s DPH.
17, Ak dodávateľ nedodá tovar, v termíne dohodnutom s objednávateľom, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa 10% z predpokladanej hodnoty zákazky s DPH.
18, Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
Názov Veľkosť (bajtov) Dátum vytvorenia

Kružlov, Bardejov, Prešovský, Slovenská republika

01.03.2017 08:00 — 28.04.2017 08:00

1,00 kpl

9 000,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

02.02.2017 10:49

13.02.2017 10:00

13.02.2017 10:15

20 min.

2 min.

 183
 186
 5
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
02.02.2017 14:08 - Vstupná ponuka 8 998,80 Cena s DPH
13.02.2017 09:55 - Najvýhodnejšia ponuka 8 859,60 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53