Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201635176

 •    Vyhlásenie zákazky
  26.10.2016 08:49
 •    Predkladanie ponúk
  09.11.2016 08:42
 •    Ukončenie zákazky
  09.11.2016 09:20
 •    Zazmluvnenie zákazky
  09.11.2016 09:35

Z201635176

OF-106423

zazmluvnená

00316890

Obec Sklené

Sklené 97, Sklené, 03847, SVK

31598048

AUTONA, s.r.o.

Hurbanova 29, Martin, 036 01, SVK

Predmet zákazky

Nový osobný automobil SUV

osobný automobil, úžitkové vozidlo, motorové vozidlo, automobil, auto

 • 34110000-1 - Osobné automobily
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Nový osobný automobil SUV
Funkcia
Nový úžitkový automobil SUV na prepravu 5 osôb
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Výkon kW 84
Počet miest na sedenie ks 5
Objem valcov cm3 1598
Maximálna rýchlosť km/hod 170
Prevodovka manuálna st. 5
Náhon ks 4x2
Spotreba - kombinovaná na 100 km liter 6,4
Emisie CO2 g/km 145
Výška mm 2050
Dĺžka mm 4316
Rázvor mm 2673
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Palivo Benzín
ECS s ASR+CSV Požadované v cene vozidla
Manuálna klimatizácia Požadované v cene vozidla
Centrálne zamykanie Požadované v cene vozidla
Elektricky ovládané predné okná Požadované v cene vozidla
Manuálne ovládané zadné okná Požadované v cene vozidla
Manuálne nastaviteľné spätné zrkadlá Požadované v cene vozidla
Tónované sklá Požadované v cene vozidla
Hydraulický posilňovač riadenia Požadované v cene vozidla
Oceľové disky kolies 16 Požadované v cene vozidla
Plnohodnotná rezerva Požadované v cene vozidla
Predné svetlomety do hmly Požadované v cene vozidla
Rádio CD MP3 USB Bluetooth Požadované v cene vozidla
Country pack pevné ťažné zariadenie s montážou Požadované v cene vozidla
Rádio CD MP3 s ovládaním pod volantom Požadované v cene vozidla
Typ karosérie SUV
Farba biela
zimné pneumatiky na oceľových diskoch 4 kusy Požadované v cene vozidla
Čalúnenie látka
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca vozidiel.
Dodávateľ dodá a odovzdá vozidlo v sídle objednávateľa na základe preberacieho a odovzdávacieho protokolu podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán.
Dodávateľ je povinný oznámiť termín dodania predmetu zmluvy 24 hod. vopred.
Dodávateľ je povinný dodať motorové vozidlo riadne a včas, v súlade s požiadavkami podľa tejto zmluvy, bez vád, poškodenia alebo iného opotrebovania, ako nové vozidlo, nejazdené treťou osobou, ani ako predvádzacie vozidlo.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie vozidla ak pri prevzatí vozidla zistí vadu alebo ak predmet zmluvy nebude zodpovedať technickej špecifikácii požadovanej Objednávateľom.
K vozidlu sa požaduje dodať 2 kľúče s diaľkovým ovládaním, technický preukaz, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisnú knižku, povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy, výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie.
Objednávateľ požaduje záruku na mechanické časti a lak min. 24 mesiacov.
Dodávateľ doručí objednávateľovi (elektronicky alebo poštou) do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy: a) údaje týkajúce sa obchodnej značky a typu ponúkaného tovaru, b) meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za odovzdanie tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, c) cenu tovaru v členení: c1) ak je platcom DPH: cena tovaru bez DPH, sadzba a výška DPH, cena tovaru vrátane DPH, c2) ak nie je platcom DPH: cena tovaru celkom
Nedodržanie ktorejkoľvek uvedenej podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a Objednávateľ má práva odstúpiť od zmluvy.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Cena tovaru musí byť konečná a musia v nej byť započítané aj všetky súvisiace náklady, ktoré sú potrebné pre dodanie tovaru na miesto určenia definované v tejto zmluve.

Sklené 97, Sklené, Turčianske Teplice, Žilinský, Slovenská republika

30.11.2016 08:38 — 09.12.2016 08:39

1,00 ks

12 000,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

26.10.2016 08:49

09.11.2016 08:42

09.11.2016 08:57

20 min.

2 min.

 297
 2
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
26.10.2016 09:47 - Vstupná ponuka 12 000,00 Cena s DPH
04.11.2016 14:22 - Najvýhodnejšia ponuka 11 966,01 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.5.1.102 07.03.2019 13:52