Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20165099

 •    Vyhlásenie zákazky
  07.03.2016 10:58
 •    Predkladanie ponúk
  11.03.2016 10:55
 •    Ukončenie zákazky
  11.03.2016 11:34
 •    Zazmluvnenie zákazky
  11.03.2016 15:35

Z20165099

OF-77555

zazmluvnená

00308676

Mesto Zlaté Moravce

1.mája 2, Zlaté Moravce, 95301, SVK

34128433

PAKE, spol. s r.o.

Župná 54, Zlaté Moravce, 95301, SVK

Predmet zákazky

Originálne a kompatibilné tonery

tonery do laserových tlačiarní, tonery do multifunkčných zariadení, originálne tonery, kompatibilné tonery, pásky do stroja

 • 30125100-2 - Tonerové náplne
 • 30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
 • 30125120-8 - Toner do fotokopírovacích strojov
 • 90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

Tovar, Služba

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

Položky opisného formulára
 1. Originálne a kompatibilné tonery
Funkcia
Dodávateľ dodá originálne a kompatibilné tonery do laserových tlačiarní, tonery do multifunkčných zariadení v štandardnej kvalite, dopraví ich na vlastné náklady objednávateľom určené miesto dodania (v rámci sídla objednávateľa).
Originálne tonery budú zabalené v originálnych obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, spľňajúce všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu. Tonery sú vyrobené priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej značky, v originálnych baleniach, nepoškodené, neporušené.
Kompatibilné tonery budú dodávané v takom balení, aby boli chránené pred poškodením alebo zničením.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
TN KONICA MINOLTA TN213K Bizhub C203/C253 black - originál ks 4
TN KONICA MINOLTA TN213K Bizhub C203/C253 cyan - originál ks 4
TN KONICA MINOLTA TN213K Bizhub C203/C253 magenta - originál ks 4
TN KONICA MINOLTA TN213K Bizhub C203/C253 yellow - originál ks 4
Toner KONICA MINOLTA TN216K Bizhub C220/C280 black, 29900 - originál ks 2
Toner KONICA MINOLTA TN216Y Bizhub C220/C280 yellow, 26000 - originál ks 2
Toner KONICA MINOLTA TN216C Bizhub C220/C280 cyan, 26000 - originál ks 2
Toner KONICA MINOLTA TN216M Bizhub C220/C280 magenta, 26000 - originál ks 2
Toner HP CF 211A - kompatibilný ks 2
Toner HP 231A - kompatibilný ks 2
Toner HP 210X - kompatibilný ks 2
Toner CE 505A - kompatibilný ks 2
Toner HP 2612A - kompatibilný ks 25
Toner HP 2624 - kompatibilný ks 8
Toner HP CE 400X - kompatibilný ks 5
Toner HP CE 401A - kompatibilný ks 5
Toner HP CE 402 A ks 5
Toner HP CE 403A - kompatibilný ks 5
Toner HP CE 285 A - kompatibilný ks 25
Toner do XEROX 3100 - kompatibilný ks 1
Toner TN - 217 - originál ks 5
Toner Canon 512 - originál ks 4
Toner Canon 513 - originál ks 4
Toner do Lexmark E260 - kompatibilný ks 3
Toner 950XL - originál ks 4
Toner HP 951 - originál ks 4
Toner 4092A - kompatibilný ks 2
Toner E30 black - kompatibilný ks 2
Páska do stroja 410 - kompatibilná ks 10
Toner do Bizhub 362 - kompatibilný ks 5
Toner do OKI MC 851 - originál ks 5
Toner do OKI MC 851 farebné - kompatibilný ks 5
Toner do OKI 351 farebné - kompatibilný ks 5
Toner HP 283A - kompatibilný ks 15
Toner BROTHER DCP - 7030 - kompatibilný ks 3
Fotovalec BROTHER DCP - 7030 - kompatibilný ks 1
Photosmart č.350 XL - originál ks 1
Photosmart č.351 XL - originál ks 1
Toner Lexmark č.14 - originál ks 1
Toner Lexmark č.15 - originál ks 1
Toner Canon MG 5150 č.525 PG-525BK - kompatibilný ks 1
Toner Canon MG 5150 č.526 - kompatiblný ks 1
Toner Canon FX - 10 - kompatibilný ks 1
Toner ECOSYS FS - C 5150 DN čierna - originál ks 2
Toner ECOSYS FS - C 5150 DN farebná - kompatibilný ks 2
Toner ECOSYS FS - C 5150 DN farebná - kompatibilný ks 2
Toner ECOSYS FS - C 5150 DN farebná - kompatibilný ks 2
Toner HP 301 XL čierna - originál ks 1
Toner HP 301 XL farebná - originál ks 1
Toner Pixma Canon PG - 540 XL čierna - originál ks 2
Toner Pixma Canon CL - 541 farebná - originál ks 2
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia ako jednorázové plnenie
Dodávateľ je povinný na základe požiadavky objednávateľa odobrať v mieste plnenie prázdné tonerové kazety a zabezpečiť ich ekologickú likvidáciu, a to v cene plnenia.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH, sadzbu DPH a celkovú cenu
Skryté vady a zrejmé vady nezistené objednávateľom pri prevzatí predmetu zmluvy je objednávateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby. Oznámenie o vadách predmetu zmluvy musí obsahovať číslo kúpnej zmluvy a popis vady.
Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem a na dodaný predmet zmluvy poskytuje záruku pri dodržaní podmienok s jeho nakladaním a uskladnením.
Celková cena za predmet plnenia je vrátane dopravy a odberu a ekologickej likvidácie prázdnych tonerových kaziet.

Ul.1.mája 2, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce, Nitriansky, Slovenská republika

22.03.2016 10:56 — 05.04.2016 10:56

209,00 ks

6 400,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

07.03.2016 10:58

11.03.2016 10:55

11.03.2016 11:10

20 min.

2 min.

 768
 23
 6
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
09.03.2016 15:48 - Vstupná ponuka 6 400,00 Cena s DPH
11.03.2016 10:54 - Najvýhodnejšia ponuka 4 792,68 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53