Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201695

 •    Vyhlásenie zákazky
  07.01.2016 09:27
 •    Predkladanie ponúk
  11.01.2016 10:00
 •    Ukončenie zákazky
  12.01.2016 08:24
 •    Zazmluvnenie zákazky
  12.01.2016 12:25

Z201695

OF-68828

zazmluvnená

00321699

Obec Terchová

Sv. Cyrila a Metoda 96, Terchová, 01306, SVK

47243015

Mercateo Slovakia s.r.o.

Karadžičova 8/A, Bratislava, 82108, SVK

Predmet zákazky

Xerografický papier

Xerografický papier

 • 30197644-2 - Xerografický papier
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

Položky opisného formulára
 1. Xerografický papier
Funkcia
1). Xerografický papier, 80g, biely, 500listov/1balík
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
1). Xerografický papier, 80g, biely balík 5
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia

sv. Cyrila a Metoda 96, Terchová, Žilina, Žilinský, Slovenská republika

22.01.2016 18:53 — 31.01.2016 18:53

15,00 balík

44,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

07.01.2016 09:27

11.01.2016 10:00

12.01.2016 08:00

20 min.

2 min.

 482
 5
 4
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
07.01.2016 13:08 - Vstupná ponuka 38,94 Cena s DPH
07.01.2016 13:08 - Najvýhodnejšia ponuka 38,94 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53