Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201540920

 •    Vyhlásenie zákazky
  11.12.2015 09:39
 •    Predkladanie ponúk
  16.12.2015 08:00
 •    Zrušenie zákazky
  16.12.2015 08:03

Z201540920

OF-68828

zrušená

Predmet zákazky

Xerografický papier

Xerografický papier

 • 30197644-2 - Xerografický papier
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

Položky opisného formulára
 1. Xerografický papier
Funkcia
1). Xerografický papier, 80g, biely, 500listov/1balík
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
1). Xerografický papier, 80g, biely balík 5
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia

sv. Cyrila a Metoda 96, Terchová, Žilina, Žilinský, Slovenská republika

29.12.2015 10:00 — 31.12.2015 10:00

10,00 balík

29,00

Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

11.12.2015 09:39

16.12.2015 08:00

16.12.2015 08:15

20 min.

2 min.

 473
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
14.12.2015 09:38 - Vstupná ponuka 28,80 Cena s DPH
14.12.2015 09:38 - Najvýhodnejšia ponuka 28,80 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53