Zásady používania súborov cookie

Stránky spoločnosti ANASOFT APR, spol. s r.o. využívajú súbory cookie. Používaním stránok súhlasíte s týmto ustanovením. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť vo svojom prehliadači. Viac.

Detail zákazky Z201525848

 •    Vyhlásenie zákazky
  24.09.2015 17:06
 •    Predkladanie ponúk
  01.10.2015 12:00
 •    Ukončenie zákazky
  01.10.2015 12:03
 •    Zazmluvnenie zákazky
  01.10.2015 16:05

Z201525848

OF-50300

zazmluvnená

37975650

Evanjelická spojená škola

Komenského 10, Liptovský Mikuláš, 03101, SVK

36417033

Reklamný servis, s.r.o.

Belanského 297, Kysucké Nové Mesto, 02401, SVK

Predmet zákazky

Dotlač výstupov projektu

tlačiarenské služby, tlač, učebnice

 • 79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Služba

15. Tlačiarenské a publikačné služby za poplatok alebo na základe zmluvy

 Dotlač výstupov projektu
Funkcia
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na zabezpečenie tlače inovovaných učebných textov pre žiakov a pedagógov.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Počet jednotlivých titulov učebníc ks 11
Celkový počet výtlačkov všetkých titulov ks 512
Počet výtlačkov z titulu 1 - Chémia 1 ks 32
Počet výtlačkov z titulu 2 - Mathematics 1 ks 30
Počet výtlačkov z titulu 3 - Mathematics 2 ks 30
Počet výtlačkov z titulu 4 - Mathematics 3 ks 30
Počet výtlačkov z titulu 5 - Fyzika pre prímu (učebné texty) ks 30
Počet výtlačkov z titulu 6 - Fyzika pre prímu (pracovný zošit) ks 30
Počet výtlačkov z titulu 7 - Fyzika pre sekundu (učebné texty) ks 30
Počet výtlačkov z titulu 8 - Fyzika pre sekundu (pracovný zošit) ks 30
Počet výtlačkov z titulu 9 - Geografia pre II. ročník bili gymnázií ks 90
Počet výtlačkov z titulu 10 - Geografia pre III. ročník bili gymnázií ks 90
Počet výtlačkov z titulu 11 - Geografia pre IV. ročník bili gymnázií ks 90
Obálka učebnice - hrúbka (gramáž) papiera g/m2 300
Počet obálok všetkých titulov spolu ks 512
Vnútro učebnice - hrúbka (gramáž) papiera g/m2 80
Celkový počet čiernobielych strán všetkých titulov spolu ks 1506
Celkový počet farebných strán všetkých titulov spolu ks 58244
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Veľkosť formátu učebnice A4
Typ väzby učebnice V4
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia

Komenského 10, Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika

26.10.2015 08:00 — 21.12.2015 12:00

1,00 balík

8 056,22

Zákazka je financovaná z finančných zdrojov EÚ
Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

24.09.2015 17:06

01.10.2015 12:00

V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije

 264
 27
 6
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
24.09.2015 17:32 - Vstupná ponuka 5 720,00 Cena s DPH
01.10.2015 11:59 - Najvýhodnejšia ponuka 3 685,00 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.3.0.29 17.05.2018 14:46