Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20186804

 •    Vyhlásenie zákazky
  13.02.2018 14:54
 •    Predkladanie ponúk
  16.02.2018 15:00
 •    Zrušenie zákazky
  16.02.2018 15:03

Z20186804

OF-157725

zrušená

Predmet zákazky

Etylalkohol p.a. 99% denaturovaný

Chemické látky

 • 24000000-4 - Chemické výrobky
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Etylalkohol p.a. 99% denaturovaný, obsah hlavnej zložky 99 %
Funkcia
Chemikália pre výskumné účely
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
1.Etylalkohol p.a. 99% denaturovaný % 99%
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Balenie liter
Počet balení 5 litrov
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Tr. A. Hlinku 2, Nitra - Staré Mesto, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika

22.02.2018 10:00 — 26.02.2018 14:00

5,00 liter, kus

91,20

Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

13.02.2018 14:54

16.02.2018 15:00

16.02.2018 15:15

20 min.

2 min.

 178
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
13.02.2018 17:41 - Vstupná ponuka 91,10 Cena s DPH
13.02.2018 17:41 - Najvýhodnejšia ponuka 91,10 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53