Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20186739

 •    Vyhlásenie zákazky
  13.02.2018 11:37
 •    Predkladanie ponúk
  19.02.2018 10:00
 •    Ukončenie zákazky
  19.02.2018 11:32
 •    Zazmluvnenie zákazky
  19.02.2018 11:45

Z20186739

OF-158086

zazmluvnená

30844185

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Bajkalská 27, Bratislava-Ružinov, 82007, SVK

31344194

JURIGA spol. s r. o.

Gercenova 3, Bratislava, 85101, SVK

Predmet zákazky

Originálne tonery, originálne atramentové náplne

tonery do tlačiarní, originálne tonery, atramentové náplne

 • 30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
 • 30125100-2 - Tonerové náplne
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Originálne tonery do tlačiarní, atramentové náplne
Funkcia
Originálne tonery do tlačiarní a fotokopírovacích strojov (toner 719h neoriginál/repas )
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
719h pre CANON 6670 ks 40
HP 655 BLACK pre DeskJet Ink Advantage 6525 ks 5
HP 655 YELLOW pre DeskJet Ink Advantage 6525 ks 3
HP 655 MAGENTA pre DeskJet Ink Advantage 6525 ks 3
HP 655 CYAN pre DeskJet Ink Advantage 6525 ks 3
OKI 46490605 (yellow) pre OKI MC573 ks 5
OKI 46490606 (magenta) pre OKI MC573 ks 5
OKI 46490607 (cyan) pre OKI MC573 ks 5
OKI 45862818 (black) pre OKI MC873 ks 1
OKI 45862814 (yellow) pre OKI MC873 ks 1
OKI 45862815 (magenta) pre OKI MC873 ks 1
OKI 45862816 (cyan) pre OKI MC873 ks 1
C-EXV34 (black) pre Canon IR Advance C 2225 ks 3
C-EXV34 (yellow) pre Canon IR Advance C 2225 ks 3
C-EXV34 (magenta) pre Canon IR Advance C 2225 ks 3
C-EXV34 (cyan) pre Canon IR Advance C 2225 ks 3
C-EXV39 (Black) pre Canon iR-ADV4025i ks 2
Xerox 006R01160 pre xerox Workcentre 5335 ks 8
Canon 718Bk( 2662B005 ) pre Canon MF728Cdw ks 2
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Dodávateľ doručí objednávateľovi do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy rozpis požadovaných položiek s uvedením jednotlivých cien bez DPH, sadzbu DPH a jednotlivých cien s DPH zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
Na faktúre a dodacom liste musia byť uvedené ceny , ktoré boli vysúťažené v elektronickom trhovisku, a ktoré budú uvedené na cenovej ponuke dodávateľa /doručený rozpis položiek /.
Požaduje sa nahlásiť objednávateľovi/kontaktnej osobe deň dodávky aspoň jeden deň vopred.
Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem a na dodaný predmet zmluvy poskytuje záruku pri dodržaní podmienok s jeho nakladaním a uskladnením.
Tonery budú zabalené v originálnych obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, spĺňajúce všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu, s označením typu toneru (okrem toneru 719h).
Požaduje sa celý predmet zákazky dodať v jednej zásielke.

Bajkalská 27, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika

28.02.2018 09:00 — 14.03.2018 12:00

1,00 cena za kompletnú dodávku

7 000,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

13.02.2018 11:37

19.02.2018 10:00

19.02.2018 10:15

20 min.

2 min.

 518
 206
 6
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
13.02.2018 14:04 - Vstupná ponuka 6 996,00 Cena s DPH
19.02.2018 09:03 - Najvýhodnejšia ponuka 6 960,00 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53