Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20185329

 •    Vyhlásenie zákazky
  13.02.2018 13:19
 •    Predkladanie ponúk
  16.02.2018 15:30
 •    Ukončenie zákazky
  16.02.2018 16:18
 •    Zazmluvnenie zákazky
  16.02.2018 16:30

Z20185329

OF-157543

zazmluvnená

36022047 01

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava

Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves, 84217, SVK

44754213

MažeTo, s.r.o.

Lán 688/2, Hruštín, 02952, SVK

Predmet zákazky

Nákup akumulátorov, močoviny a príslušenstva k vozidlám

Močovina, akumulátory

 • 31512000-8 - Halogénové katódové žiarovky s volfrámovým vláknom
 • 24957000-7 - Chemické aditíva
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • 31431000-6 - Olovené akumulátory

Tovar

Položky opisného formulára
 1. Nákup akumulátorov, močoviny a príslušenstva k vozidlám
Funkcia
Zabezpečenie prevádzkových potrieb.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
AdBlue močovina 10 l ks 450
AdBlue močovina 20 l ks 30
AdBlue močovina 1000 l ks 2
Akumulátor bezúdržbový 12 V / 61 Ah ks 4
Akumulátor AP14LM 2,6Ah ks 12
Akumulator bezúdržbový 12 V / 100 Ah ks 20
Akumulátor bezúdržbový 12 V / 125 Ah ks 1
Akumulator bezúdržbový 12 V / 140 Ah ks 5
Akumulátor bezúdržbový 12 V / 145 Ah ks 5
Akumulátor bezúdržbový 12 V / 180 Ah ks 38
Akumulátor bezúdržbový 12 V / 190 Ah ks 5
Akumulátor bezúdržbový 12 V / 40 Ah ks 4
Akumulátor bezúdržbový 12 V / 45 Ah ks 5
Akumulátor bezúdržbový 12 V / 56 Ah ks 1
Akumulátor bezúdržbový 12 V / 60 Ah ks 3
Akumulátor bezúdržbový 12 V / 70 Ah ks 1
Akumulátor bezúdržbový 12 V / 74 Ah ks 6
Akumulátor bezúdržbový 12 V / 75 Ah ks 1
Akumulátor bezúdržbový 12 V / 80 Ah ks 14
Akumulátor bezúdržbový 12 V / 90 Ah ks 2
Akumulátor bezúdržbový 12 V / 95 Ah ks 4
Akumulátor bezúdržbový 12V 225 AH ks 5
Akumulátor bezúdržbový 12V 230 AH ks 9
Akumulátor bezúdržbový 12V 240 AH ks 12
Akumulátor bezúdržbový 48 V / 500 Ah ks 6
Akumulátor so sníženou údržbou 6 V / 130 Ah ks 15
Akumulátor so sníženou údržbou 6 V / 165 Ah ks 15
Akumulátor so sníženou údržbou 6 V / 195 Ah ks 3
Akumulátor so sníženou údržbou 6 V / 232 Ah ks 13
Akumulátor ZAP 12V / 55Ah ks 16
Autolekárnička pre osobnú a nákladnú dopravu ks 20
Autožiarovka C10W 12V ks 5
Autožiarovka C5W 12V ks 2
Autožiarovka H1 12V 55W ks 4
Autožiarovka H10 12V 42W ks 5
Autožiarovka H11 12V 55W ks 5
Autožiarovka H11B 12V 55W ks 5
Autožiarovka H13 12V 75/68W ks 5
Autožiarovka H15 12V 55/15W ks 6
Autožiarovka H16 12V 19W ks 5
Autožiarovka H21W 12V ks 4
Autožiarovka H27/1 12V 27W ks 2
Autožiarovka H27/2 12V/27W ks 6
Autožiarovka H3 12V 55W ks 12
Autožiarovka H4 12V 55/60W ks 20
Autožiarovka H6W 12V 6W ks 3
Autožiarovka H7 12V 55W ks 25
Autožiarovka H8 12V 35W ks 3
Autožiarovka H8B 12V 35W ks 5
Autožiarovka H9 12V 65W ks 5
Autožiarovka H9B 12V 65W ks 6
Autožiarovka HB2 12V ks 5
Autožiarovka HB3 12V 60W ks 7
Autožiarovka HB4 12V 51W ks 5
Autožiarovka HB5 65W ks 5
Autožiarovka P21/4W 12V ks 2
Autožiarovka P21/5W 12V ks 4
Autožiarovka P21/5W 12V ks 18
Autožiarovka P21W 12V ks 14
Autožiarovka P27/7W 12V ks 8
Autožiarovka P27W 12V ks 5
Autožiarovka PR21W 12V ks 6
Autožiarovka PY21W 12V ks 8
Autožiarovka R10W 12V biela ks 35
Autožiarovka R10W 12V oranžová ks 2
Autožiarovka R2 12V 45/40W ks 8
Autožiarovka R5W 12V ks 20
Autožiarovka T4W 12V ks 16
Autožiarovka W2,1x9,5d 12V 16W ks 4
Autožiarovka W21W 12V ks 12
Autožiarovka W5W 12V ks 5
Autožiarovka WY16W 12V ks 26
Autožiarovka WY21W 12V ks 5
Bezpečnostný set do auta (autolekárnička,ťažné lano,refl. vesta, trojuholník výstražný) ks 10
EURO trojuholník výstražný - úzky ks 15
Gumová rohož do kufra Univerzál 141x146 cm ks 5
Kľúč na kolesá automobilu. s 2 nadstavcami 17/19 mm a 21/23 mm 8 4,48 35,83 ks 8
Nylónová autoplachta na osobné auto L až XL ks 4
Stierač 325 mm ks 14
Stierač 350 mm ks 10
Stierač 375 mm ks 8
Stierač 400 mm ks 10
Stierač 425 mm ks 12
Stierač 450 mm ks 10
Stierač 480 mm ks 16
Stierač 500 mm ks 10
Stierač 530 mm ks 10
Stierač 550 mm ks 8
Stierač 575 mm ks 10
Stierač 600 mm ks 10
Stierač 650 mm ks 6
Stierač 700 mm ks 10
Štartovacie káble 1000A ks 6
Ťažné lano s karabínami určené na ťahanie vozidiel s hmotnosťou do 3000 kg. ks 6
Ťažné lano s karabínami určené na ťahanie vozidiel s hmotnosťou do 6500 kg. ks 5
Vanička do kufra univerzálna 90x50cm ks 17
Vanička do kufra univerzálna 90x70cm ks 4
Vanička do kufra univerzálna 90x85cm ks 8
Xenónová výbojka D1R 12V 35W ks 4
Xenónová výbojka D1S 12V 35W ks 3
Xenónová výbojka D2R 12V 35W ks 2
Xenónová výbojka D2S 12V 35W ks 3
Xenónová výbojka D3R 12V 35W ks 4
Xenónová výbojka D3S 12V 35W ks 8
Xenónová výbojka D4R 12V 35W ks 2
Xenónová výbojka D4S 12V 35W ks 10
Xenónová výbojka D5S 12V 25W Vision ks 6
Xenónová výbojka D8S 12V 35W ks 1
Zdvihák 50T ks 2
Zdvihák hydraulický 2T ks 5
Zdvihák nožnicový 1,5 T ks 3
Žiarovka pre nákladné vozidlo H1 24V 70W ks 30
Žiarovka pre nákladné vozidlo H3 24V 70W ks 12
Žiarovka pre nákladné vozidlo H4 24V 75/70W ks 20
Žiarovka pre nákladné vozidlo H7 24 V 70W ks 3
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar nový, nepoužívaný.
Polaritu pólov a štartovací prúd pre jednotlivé požadované typy spresní obstarávateľ čiastkovými objednávkami.
Polarita pólov, štartovací prúd a iné el. veličiny požadované obstarávateľom nebudú mať vplyv na jednotkové ceny ponúkané dodávateľom.
Uvedené množstvá sú odhadované a verejný obstarávateľ sa nezaväzuje príslušné uvedené množstvá odobrať v stanovených počtoch počas trvania rámcovej dohody.
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie akumulátorov ktoré sú nabité, originálne, s dobou od dátumu výroby do dátumu dodania nie dlhšou ako 24 týždňov.
Verejný obstarávateľ požaduje umožniť preberanie tovaru priamo pri dodaní podľa dodacieho listu/faktúry, z dôvodu vzniku ďalších nákladov v prípade reklamácie.
Cena musí byť konečná stanovená vrátane dopravy a všetkých ostatných poplatkov súvisiacich s dodaním na miesto plnenia:Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj.
Doba dodania tovaru do 72 hodín odo dňa doručenia čiastkovej objednávky, telefonicky, e-mailom.
Obstarávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Výsledkom bude Rámcová dohoda na dobu určitú 12 mesiacov resp. do vyčerpanie limitu rámcovej dohody.
Spôsob určenia ceny: cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov , vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady č. 18/1996 Z.z. o cenách.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie cenu za požadovanú službu celkom a súčasne na túto skutočnosť upozorní
Faktúry budú vystavené mesačne so splatnosťou do 30 dní od doručenia objednávateľovi
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s preukázateľne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.
Rovnocenný ekvivalent verejný obstarávateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej praxe použitia špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a/alebo technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.

Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika

12

1 430,00 ks

43 800,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

13.02.2018 13:19

16.02.2018 15:30

16.02.2018 15:45

20 min.

2 min.

 896
 38
 8
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
14.02.2018 10:29 - Vstupná ponuka 43 800,00 Cena bez DPH
16.02.2018 13:07 - Najvýhodnejšia ponuka 43 000,00 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.104 01.02.2019 14:53