Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018431

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 14:38
 •    Predkladanie ponúk
  17.01.2018 14:36
 •    Ukončenie zákazky
  17.01.2018 15:22
 •    Zazmluvnenie zákazky
  18.01.2018 08:00

Z2018431

OF-155901

zazmluvnená

00397687

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, Bratislava, 81243, SVK

36556050

ITSK, s.r.o.

Zelená 29, Nitra, 94905, SVK

Predmet zákazky

Externý disk

externý disk

 • 30234000-8 - Pamäťové médiá
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Externý disk
Funkcia
Výkonné dátové úložisko s kapacitou 8 TB pre zálohovanie súborov vrátane fotografií či videí s veľmi rýchlym rozhraním USB 3.1.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Výkonné dátové úložisko s kapacitou 8 TB pre zálohovanie súborov vrátane fotografií či videí s veľmi rýchlym rozhraním USB 3.1. ako napr. Seagate Backup Plus HUB 8TB 3,5" USB3.0 STEL8000200 ks 1
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Ulica Jána Bottu 25, Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika

20.01.2018 14:35 — 25.01.2018 14:36

1,00 ks

183,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

12.01.2018 14:38

17.01.2018 14:36

17.01.2018 14:51

20 min.

2 min.

 573
 25
 8
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
12.01.2018 15:33 - Vstupná ponuka 183,00 Cena bez DPH
16.01.2018 11:53 - Najvýhodnejšia ponuka 166,99 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03