Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018428

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 14:29
 •    Predkladanie ponúk
  17.01.2018 10:00
 •    Ukončenie zákazky
  17.01.2018 10:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  17.01.2018 10:50

Z2018428

OF-155886

zazmluvnená

00397865

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 81499, SVK

35768444

BIOTECH s.r.o.

Kresánkova 12, Bratislava, 84105, SVK

Predmet zákazky

Náhradné časti pre výskum

western blot, rozdeľovač, platňa

 • 19520000-7 - Plastové výrobky
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Notched alumina plates (Hoefer, kat. č. SE202N-10)
Funkcia
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Hliníkové platne určené na aparatúru vertikálnej elektroforézy značky Hoefer k blottovaciemu systému, 10x8 cm, (1 balenie/10ks) - 1 balenie
 2. Spacer - (Hoefer, kat. č.SE2119T-2-1.5)
Funkcia
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Rozdeľovač v tvare T, patriaci do príslušenstva k aparatúre vertikálnej elektroforézy značky Hoefer k blottovaciemu systému, farba šedá, hrúbka 1,5mm, dĺžka 8cm, materiál PVC, (1 balenie/ 2ks)  - 4 balenia
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nakoľko sú požadované náhradné diely potrebné k už zakúpenému prístroju Hoefer SE 250, je nutné zakúpiť náhradné diely s uvedeným katalógovým číslom, z dôvodu kompatibility.
Predmet plnenia bude dodaný na základe objednávky v celom objeme a v termíne určenom objednávateľom.
Konečná cena zahŕňa dovoz nepoškodeného tovaru na miesto plnenia.
Fakturačné údaje budú poskytnuté víťaznému uchádzačovi v spojitosti s miestom dodania
Fakturácia v slovenskom jazyku (prílohou je dodací list)
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej predloženia a odsúhlasenia verejným obstarávateľom

Pavilón lekárskych vied, SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Ústav molekulárnej biomedicíny, Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika

22.01.2018 10:00 — 02.03.2018 14:00

1,00 Kompletný predmet zákazky

502,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

12.01.2018 14:29

17.01.2018 10:00

17.01.2018 10:15

20 min.

2 min.

 233
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
12.01.2018 17:03 - Vstupná ponuka 502,00 Cena bez DPH
12.01.2018 17:03 - Najvýhodnejšia ponuka 502,00 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03