Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018426

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 14:21
 •    Predkladanie ponúk
  17.01.2018 14:00
 •    Ukončenie zákazky
  17.01.2018 14:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  17.01.2018 14:50

Z2018426

OF-155896

zazmluvnená

00003964

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky

Leškova 16, Bratislava, 81795, SVK

31344194

JURIGA spol. s r. o.

Gercenova 3, Bratislava, 85101, SVK

Predmet zákazky

Visual Studio Enterprise with MSDN (VL) - obnovenie licencie

softwér, licencia

 • 48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy

Tovar

Položky opisného formulára
 1. Visual Studio Enterprise with MSDN (VL) - obnovenie licencie
Funkcia
Visual Studio Enterprise with MSDN (VL) - Renoval (obnovenie) na 2 roky
nadradený program : OPEN xxxxxxxxxxxx
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
počet ks 1
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
licencia elektronická
časové obmedzenie od 01022018 do 31012020
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
objednávateľ (verejný obstarávateľ) je organizáciou verejnej správy - uchádzame sa o prípadnú zľavu
Názov Upresnenie
doručenie objednávateľovi e-mailom
firemný registrovaný e-mail bude obratom oznámené víťazovi

Leškova 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika

24.01.2018 14:19 — 26.01.2018 14:19

1,00 ks

2 600,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

12.01.2018 14:21

17.01.2018 14:00

17.01.2018 14:15

20 min.

2 min.

 459
 3
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
12.01.2018 15:14 - Vstupná ponuka 2 600,00 Cena bez DPH
15.01.2018 09:47 - Najvýhodnejšia ponuka 2 595,00 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03