Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018425

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 14:01
 •    Predkladanie ponúk
  17.01.2018 14:15
 •    Ukončenie zákazky
  17.01.2018 14:54
 •    Zazmluvnenie zákazky
  17.01.2018 15:05

Z2018425

OF-155334

zazmluvnená

00607231

Národný ústav detských chorôb

Limbová 1, Bratislava, 83340, SVK

47190426

MAGNUS COMPANY, s.r.o.

Stavbárov 62/10, Prievidza, 97101, SVK

Predmet zákazky

Polyetylénové vrecia na odpad

vrecia, odpad

 • 19640000-4 - Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Polyetylénové vrecia na odpad
Funkcia
vrecia na odpad
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
objem 120 l, rozmery 700x1100 mm, hrúbka materiálu 0,065mm - 0,07mm, farba červená, požadovaný typ balenia: rolka, požadovaný počet kusov v rolke je minimálne 20ks, maximálne 25ks ks 5000
objem 120 l, rozmery 700x1100 mm, hrúbka materiálu 0,065mm - 0,07mm, farba modrá, požadovaný typ balenia: rolka, požadovaný počet kusov v rolke je minimálne 20 ks, maximálne 25ks ks 5000
objem 120 l, rozmery 700x1100 mm, hrúbka materiálu 0,065mm -  0,07mm, farba žltá, požadovaný typ balenia: rolka, požadovaný počet kusov v rolke je minimálne 20 ks, maximálne 25ks ks 1500
objem 120 l, rozmery 700x1100 mm, hrúbka materiálu 0,065mm - 0,07mm, farba zelená, požadovaný typ balenia: rolka, požadovaný počet kusov v rolke je minimálne 20 ks, maximálne 25ks ks 1500
objem 60 l, rozmery 600x700 mm, hrúbka materiálu 0,04mm, farba čierna, požadovaný typ balenia: rolka, požadovaný počet kusov v rolke je minimálne 20ks, maximálne 25ks ks 4000
objem 110 l, rozmery 700x1100 mm, hrúbka materiálu 0,040mm, zaťahovacie, farba modrá, požadovaný typ balenia: rolka, požadovaný počet kusov v rolke je minimálne 20ks, maximálne 25ks ks 1000
objem 120 l, rozmery 700x1100 mm, hrúbka materiálu 0,065mm - 0,07mm, farba priesvitná, požadovaný typ balenia: rolka, požadovaný počet kusov v rolke je minimálne 20 ks, maximálne 25ks ks 1000
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
materiál polyetylén (minimálna požiadavka na materiál je LDPE -rozvetvený polyetylén)
odolnosť voči roztrhnutiu a úniku tekutín
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa vo faktúre za dodanie tovaru uviesť ceny bez DPH ako aj s DPH jednotlivých položiek predmetu zákazky.
Splatnosť faktúry 60 dní
Dodacia lehota do 7 dní po nadobudnutí platnosti zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený žiadne svoje pohľadávky, ktoré mu vznikli voči objednávateľovi, postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ postúpi tieto pohľadávky bez súhlasu objednávateľa, je takáto zmluva o postúpení pohľadávky neplatná

Limbová1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika

22.01.2018 08:00 — 22.01.2018 13:00

19 000,00 ks

1 130,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

12.01.2018 14:01

17.01.2018 14:15

17.01.2018 14:30

20 min.

2 min.

 191
 4
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
17.01.2018 14:12 - Vstupná ponuka 1 129,99 Cena bez DPH
17.01.2018 14:12 - Najvýhodnejšia ponuka 1 129,99 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03