Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018423

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 13:32
 •    Predkladanie ponúk
  16.01.2018 13:54
 •    Zrušenie zákazky
  16.01.2018 13:57

Z2018423

OF-155812

zrušená

Predmet zákazky

Lyžiarsky kurz

ubytovacie služby, reštauračné služby, lanovky a vleky, doprava

 • 55110000-4 - Hotelové ubytovacie služby
 • 42418200-1 - Jednokoľajnicové zariadenia alebo lyžiarske vleky
 • 60140000-1 - Nepravidelná osobná doprava
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Služba

Položky opisného formulára
 1. Lyžiarsky kurz
Funkcia
Ubytovanie a stravovanie, lyžiarske vleky, doprava autobusom na miesto konania
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Komplexné zabezpečenie lyžiarského kurzu osoba 45 55
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Plná penzia (štyri dni + jeden obed) a každodenné zabezpečenie primeraného pitného režimu teplým nápojom.
Lyžiarske permanentky na 5 dní.
Objednávateľ si vyhradzuje z technických dôvodov právo znížiť alebo zvýšiť počet objednaných miest max o 10%.
Dátum konania: 5. - 9.2. 2018
Počet účastníkov  kurzu: cca 50 žiakov + 4 pedagógovia.
Ubytovanie, strava a lyžiarske permanentky pedagogického dozoru zdarma - na 12 žiakov jeden pedagóg
Realizácia kurzu v okruhu 30 km od Popradu, dostupnosť strediska autobusom.
V mieste ubytovania požadovaná prednášková a spoločenská miestnosť .
Ubytovanie v bezprostrednej blízkosti svahov, dostupnosť pešo do 5 minút.
Celková cena kurzu nesmie presiahnuť 150 E na žiaka.
Názov Upresnenie
Dátum konania: 5. - 9.2. 2018

Kukučínova 4239/1, Poprad, Poprad, Prešovský, Slovenská republika

05.02.2018 09:00 — 09.02.2018 14:00

50,00 osoba

7 500,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

12.01.2018 13:32

16.01.2018 13:54

17.01.2018 08:00

20 min.

2 min.

 816
 0
 0
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
Na zákazku nebola predložená žiadna ponuka
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03