Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018421

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 13:05
 •    Predkladanie ponúk
  17.01.2018 14:00
 •    Ukončenie zákazky
  17.01.2018 15:24
 •    Zazmluvnenie zákazky
  17.01.2018 15:35

Z2018421

OF-155750

zazmluvnená

17335981

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede

Veľkoblahovská 1067/30, Dunajská Streda, 92901, SVK

17836905

Bohumír Tarnoci - B.T.SERVIS

Letecká 2, Sliač, 96231, SVK

Predmet zákazky

Upratovacie služby

upratovacie služby

 • 90911000-6 - Služby na upratovanie ubytovacích zariadení, budov a čistenie okien

Služba

Položky opisného formulára
 1. Upratovacie služby
Funkcia
Poskytovanie upratovacích služieb
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
1. Kancelárie 30 miestnosti, upratovať denne; povysávať 2x do týždňa, poumývať podľa potreby a utrieť všetky plochy vrátane nábytku a počítačovej techniky 1 x do týždňa; m2 347
2. Predsiene 17 miestností, upratovať denne; povysávať poumývať a utrieť všetky plochy vrátane nábytku 2 x do týždňa; m2 53,55
3. Sociálne miestnosti 16 miestností, WC misy a umývadlá upratovať denne; povysávať 2 x do týždňa m2 42,10
4. Archívne miestnosti 7 miestností, upratovať raz za štvrťrok m2 67,90
5. Kuchyňa 3 miestnosti, upratovať denne m2 29,20
6. Schodište + chodba 3 podlažia, upratovať denne m2 200
7. Zasadačka + miestnosť pri zasadačke, upratovať 1 x za miesiac, povysávať, poumývať a utrieť všetky plochy vrátane nábytku m2 55,35
8. Šatňa 1 miestnosť, upratovať 2 x do týždňa, povysávať poumývať a utrieť všetky plochy vrátane nábytku m2 14,70
9. Telocvičňa bez cvičiacich strojov 1 miestnosť, upratovať 2 x do týždňa, povysávať poumývať a utrieť všetky plochy, vrátane zrkadla m2 58,60
10. Telocvičňa s cvičiacimi strojmi 3 miestnosti, upratovať 2 x do týždňa, povysávať poumývať a utrieť všetky plochy, stroje, vrátane nábytku m2 86,90
11. Okná dvojkrídlové, plastové poumývať štvrťročne 61 kusov, m2 132,65
12. Vnútorné dvere všetkých miestností poumývať štvrťročne; 92 kusov m2 147,18
13. Vchodové dvere poumývať 2 x do týždňa, zadné a bočné vchodové dvere raz za štvrťrok m2 12,92
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Umytie podláh s keramickou úpravou a schodišťa dezinfekčným prostriedkom Pravidelnosť upratovania - denne
Dezinfekčné vyčistenie WC Pravidelnosť upratovania - denne
Vyprázdnenie odpadkových košov 25 kusov; vrátane vriec Pravidelnosť upratovania - denne
Umytie umývadiel Pravidelnosť upratovania - denne
Umytie okien Pravidelnosť upratovania - 1 x štvrťročne
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Upratovanie bude prebiehať len v pracovné dni, a to minimálne 4 h za jeden deň, od 14,30 do 18,30 hod.
Poskytovateľ bude viesť denník o činnosti priebehu služby, tento denník bude prístupný pracovníkom oprávnených na kontrolu činnosti upratovania, ktorí ho následne potvrdia a odsúhlasia činnosť poskytovateľa.
Cena obsahuje všetky náklady spojené s riadnym plnením predmetu zákazky ako napr.: pracovné stroje, čistiaci materiál, vrece do odpadkových košov, ochranné pracovné prostriedky pre pracovníka poskytujúci upratovacie služby
Názov Upresnenie
Predpokladaná doba poskytovania služieb od 01.02.2018 do 31.01.2019

Veľkoblahovská 1067, Dunajská Streda, Dunajská Streda, Trnavský, Slovenská republika

01.02.2018 00:00 — 31.01.2019 23:59

13,00 položky

8 160,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

12.01.2018 13:05

17.01.2018 14:00

17.01.2018 14:15

20 min.

2 min.

 349
 79
 8
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
12.01.2018 13:31 - Vstupná ponuka 8 160,00 Cena s DPH
15.01.2018 16:20 - Najvýhodnejšia ponuka 7 890,00 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03