Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018420

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 12:45
 •    Predkladanie ponúk
  18.01.2018 12:41
 •    Ukončenie zákazky
  18.01.2018 13:24
 •    Zazmluvnenie zákazky
  18.01.2018 13:35

Z2018420

OF-155879

zazmluvnená

165719

Okresný súd Trnava

Hlavná 49, Trnava, 91783, SVK

35891866

CLEAN TONERY, s.r.o.

Za Hradbami 27, Pezinok, 90201, SVK

Predmet zákazky

Originál tonerové náplne

Originál tonerové náplne

 • 30125100-2 - Tonerové náplne
 • 60100000-9 - Služby cestnej dopravy
 • 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Originál tonerové náplne
Funkcia
Originál tonerové náplne od výrobcu príslušnej renomovanej značky zariadenia
Vyrobené priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej značky, spĺňajúce ISO/IES certifikačné podmienky zaručujúce minimálnu vyťaženosť a archivovateľnosť.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Konica Minolta C454/C554 - TN 512K - black ks 10
Konica Minolta C454/C554 - TN 512C - cyan ks 8
Konica Minolta C454/C554 - TN 512M - magenta ks 8
Konica Minolta C454/C554 - TN 512Y - yelow ks 8
Konica Minolta 3301P - TNP 36 ks 30
SHARP ARM 256 - AR 310T ks 6
SHARP 5316- AR 016T ks 10
SHARP AR 5415 - AR 168T ks 6
SHARP AR 5516 - AR 020T ks 3
SHARP AR 5420 - AR 208T ks 2
SHARP MX232D - ARMX 235GT -black ks 6
SHARP MX3500N - MX45GTBA - black ks 6
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF540A ks 5
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF541A ks 5
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF542A ks 5
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF543A ks 5
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Konica Minolta C454/C554 - TN 512K - black Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 27500 strán
Konica Minolta C454/C554 - TN 512C - cyan Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 26000 strán
Konica Minolta C454/C554 - TN 512M - magenta Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 26000 strán
Konica Minolta C454/C554 - TN 512Y - yelow Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 26000 strán
Konica Minolta 3301P - TNP 36 Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 10000 strán
SHARP ARM 256 - AR 310T Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 25000 strán
SHARP 5316- AR 016T Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 16000 strán
SHARP AR 5415 - AR 168T Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 8000 strán
SHARP AR 5516 - AR 020T Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 16000 strán
SHARP AR 5420 - AR 208T Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 8000 strán
SHARP MX232D - ARMX 235GT -black Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 16000 strán
SHARP MX3500N - MX45GTBA - black Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 36000 strán
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF540A Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 1400 strán
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF541A Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 1300 strán
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF542A Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 1300 strán
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF543A Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 1300 strán
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Interval opakovaných plnení každý mesiac pri rámcovej dohode
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ zabezpečí bezplatnú výmenu tonerov u ktorých sa zistí závada pri ich nasadení do prevádzky po dobu 12 mesiacov od ich dodania
Dodávateľ na vlastné náklady odoberie použité prázdne tonerové náplne z miesta určenia objednávateľa. Prázdne tonerové náplne bude dodávateľ preberať od objednávateľa pri každej dodávke tonerov.

Hlavná 49, Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika

22.01.2018 12:41 — 31.12.2018 12:42

123,00 ks

9 300,74

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

12.01.2018 12:45

18.01.2018 12:41

18.01.2018 12:56

20 min.

2 min.

 1121
 34
 7
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
12.01.2018 15:31 - Vstupná ponuka 9 300,74 Cena s DPH
17.01.2018 16:20 - Najvýhodnejšia ponuka 9 200,72 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03