Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z2018420

 •    Vyhlásenie zákazky
  12.01.2018 12:45
 •    Predkladanie ponúk
  18.01.2018 12:41
 •    Ukončenie zákazky
  18.01.2018 13:24
 •    Zazmluvnenie zákazky
  18.01.2018 13:35

Z2018420

OF-155879

zazmluvnená

165719

Okresný súd Trnava

Hlavná 49, Trnava, 91783, SVK

35891866

CLEAN TONERY, s.r.o.

Za Hradbami 27, Pezinok, 90201, SVK

Predmet zákazky

Originál tonerové náplne

Originál tonerové náplne

 • 30125100-2 - Tonerové náplne
 • 60100000-9 - Služby cestnej dopravy
 • 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

 Originál tonerové náplne
Funkcia
Originál tonerové náplne od výrobcu príslušnej renomovanej značky zariadenia
Vyrobené priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej značky, spĺňajúce ISO/IES certifikačné podmienky zaručujúce minimálnu vyťaženosť a archivovateľnosť.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Konica Minolta C454/C554 - TN 512K - black ks 10
Konica Minolta C454/C554 - TN 512C - cyan ks 8
Konica Minolta C454/C554 - TN 512M - magenta ks 8
Konica Minolta C454/C554 - TN 512Y - yelow ks 8
Konica Minolta 3301P - TNP 36 ks 30
SHARP ARM 256 - AR 310T ks 6
SHARP 5316- AR 016T ks 10
SHARP AR 5415 - AR 168T ks 6
SHARP AR 5516 - AR 020T ks 3
SHARP AR 5420 - AR 208T ks 2
SHARP MX232D - ARMX 235GT -black ks 6
SHARP MX3500N - MX45GTBA - black ks 6
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF540A ks 5
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF541A ks 5
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF542A ks 5
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF543A ks 5
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Konica Minolta C454/C554 - TN 512K - black Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 27500 strán
Konica Minolta C454/C554 - TN 512C - cyan Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 26000 strán
Konica Minolta C454/C554 - TN 512M - magenta Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 26000 strán
Konica Minolta C454/C554 - TN 512Y - yelow Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 26000 strán
Konica Minolta 3301P - TNP 36 Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 10000 strán
SHARP ARM 256 - AR 310T Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 25000 strán
SHARP 5316- AR 016T Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 16000 strán
SHARP AR 5415 - AR 168T Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 8000 strán
SHARP AR 5516 - AR 020T Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 16000 strán
SHARP AR 5420 - AR 208T Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 8000 strán
SHARP MX232D - ARMX 235GT -black Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 16000 strán
SHARP MX3500N - MX45GTBA - black Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 36000 strán
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF540A Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 1400 strán
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF541A Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 1300 strán
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF542A Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 1300 strán
Color LJ Pro MFPM 281fdn - 203A CF543A Garantovaná vyťaženosť tlačovej kazety na 1300 strán
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Interval opakovaných plnení každý mesiac pri rámcovej dohode
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ zabezpečí bezplatnú výmenu tonerov u ktorých sa zistí závada pri ich nasadení do prevádzky po dobu 12 mesiacov od ich dodania
Dodávateľ na vlastné náklady odoberie použité prázdne tonerové náplne z miesta určenia objednávateľa. Prázdne tonerové náplne bude dodávateľ preberať od objednávateľa pri každej dodávke tonerov.

Hlavná 49, Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika

22.01.2018 12:41 — 31.12.2018 12:42

123,00 ks

9 300,74

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

12.01.2018 12:45

18.01.2018 12:41

18.01.2018 12:56

20 min.

2 min.

 1121
 34
 7
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
12.01.2018 15:31 - Vstupná ponuka 9 300,74 Cena s DPH
17.01.2018 16:20 - Najvýhodnejšia ponuka 9 200,72 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.1.16 15.06.2018 16:24