Zásady používania súborov cookie

Stránky spoločnosti ANASOFT APR, spol. s r.o. využívajú súbory cookie. Používaním stránok súhlasíte s týmto ustanovením. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť vo svojom prehliadači. Viac.

Detail zákazky Z201766676

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 16:37
 •    Predkladanie ponúk
  11.12.2017 17:00
 •    Ukončenie zákazky
  12.12.2017 08:28
 •    Zazmluvnenie zákazky
  12.12.2017 08:40

Z201766676

OF-152249

zazmluvnená

00607053

Stredná zdravotnícka škola

Tajovského 24, Banská Bystrica, 97429, SVK

43260047

Boris Debrecký

A. Kubinu 13, Trnava, 91701, SVK

Predmet zákazky

Interiérové dvere

interiérové dvere

 • 44221200-7 - Dvere
 • 44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

 Dvere otočné plné s falcom 800 mm ľavé
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Rozmerová skupina šírka mm 800
Dverné krídlo vnútorné rozmery šírka mm 820
Dverné krídlo vnútorné rozmery výška mm 1970
Dverné krídlo vonkajšie rozmery šírka mm 850
Dverné krídlo vonkajšie rozmery výška mm 1985
Požadované množstvo ks 25
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Umiestnenie pántov podľa DIN z pohľadu pántovej strany zárubne vľavo
Prevedenie dverí profil dverí hranatý, osadené s 3 pántami
Povrchová úprava materiál CPL laminát Egger alebo ekvivalent
Povrchová úprava farba metallic antracit F503 ST2
Rámová konštrukcia dverí materiál MDF alebo masív
Výplň dverí voština
Zámok áno s prípravou pre cylindrickú vložku
 Dvere otočné plné s falcom 800 mm pravé
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Rozmerová skupina šírka mm 800
Dverné krídlo vnútorné rozmery šírka mm 820
Dverné krídlo vnútorné rozmery výška mm 1970
Dverné krídlo vonkajšie rozmery šírka mm 850
Dverné krídlo vonkajšie rozmery výška mm 1985
Požadované množstvo ks 17
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Umiestnenie pántov podľa DIN z pohľadu pántovej strany zárubne vpravo
Prevedenie dverí profil dverí hranatý, osadené s 3 pántami
Povrchová úprava materiál CPL laminát Egger alebo ekvivalent
Povrchová úprava farba metallic antracit F503 ST2
Rámová konštrukcia dverí materiál MDF alebo masív
Výplň dverí voština
Zámok áno s prípravou pre cylindrickú vložku
 Dvere otočné plné s falcom 600 mm ľavé
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Rozmerová skupina šírka mm 600
Dverné krídlo vnútorné rozmery šírka mm 620
Dverné krídlo vnútorné rozmery výška mm 1970
Dverné krídlo vonkajšie rozmery šírka mm 650
Dverné krídlo vonkajšie rozmery výška mm 1985
Požadované množstvo ks 5
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Umiestnenie pántov podľa DIN z pohľadu pántovej strany zárubne vľavo
Prevedenie dverí profil dverí hranatý, osadené s 3 pántami
Povrchová úprava materiál CPL laminát Egger alebo ekvivalent
Povrchová úprava farba metallic antracit F503 ST2
Rámová konštrukcia dverí materiál MDF alebo masív
Výplň dverí voština
Zámok áno s prípravou pre cylindrickú vložku
 Dvere otočné plné s falcom 600 mm pravé
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Rozmerová skupina šírka mm 600
Dverné krídlo vnútorné rozmery šírka mm 620
Dverné krídlo vnútorné rozmery výška mm 1970
Dverné krídlo vonkajšie rozmery šírka mm 650
Dverné krídlo vonkajšie rozmery výška mm 1985
Požadované množstvo ks 4
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Umiestnenie pántov podľa DIN z pohľadu pántovej strany zárubne vpravo
Prevedenie dverí profil dverí hranatý, osadené s 3 pántami
Povrchová úprava materiál CPL laminát Egger alebo ekvivalent
Povrchová úprava farba metallic antracit F503 ST2
Rámová konštrukcia dverí materiál MDF alebo masív
Výplň dverí voština
Zámok áno s prípravou pre cylindrickú vložku
 Dvere otočné plné s falcom 1100 mm pravé
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Rozmerová skupina šírka mm 1100
Dverné krídlo vnútorné rozmery šírka mm 1120
Dverné krídlo vnútorné rozmery výška mm 1970
Dverné krídlo vonkajšie rozmery šírka mm 1150
Dverné krídlo vonkajšie rozmery výška mm 1985
Požadované množstvo ks 2
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Umiestnenie pántov podľa DIN z pohľadu pántovej strany zárubne vpravo
Prevedenie dverí profil dverí hranatý, osadené s 3 pántami
Povrchová úprava materiál CPL laminát Egger alebo ekvivalent
Povrchová úprava farba metallic antracit F503 ST2
Rámová konštrukcia dverí materiál DTD alebo masív
Výplň dverí voština
Zámok áno s prípravou pre cylindrickú vložku
 Dvere dvojkrídlové plné s falcom otočné 1250 mm pravé
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Rozmerová skupina šírka mm 1250
Dverné krídlo vnútorné rozmery šírka mm 1270
Dverné krídlo vnútorné rozmery výška mm 1970
Dverné krídlo vonkajšie rozmery šírka mm 1300
Dverné krídlo vonkajšie rozmery výška mm 1985
Požadované množstvo ks 1
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Umiestnenie pántov podľa DIN z pohľadu pántovej strany zárubne vpravo
Prevedenie dverí profil dverí hranatý, osadené s 3 pántami
Povrchová úprava materiál CPL laminát Egger alebo ekvivalent
Povrchová úprava farba metallic antracit F503 ST2
Rámová konštrukcia dverí materiál MDF alebo masív
Výplň dverí voština
Zámok áno s prípravou pre cylindrickú vložku
 Dvere dvojkrídlové plné s falcom otočné 1250 mm ľavé
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Rozmerová skupina šírka mm 1250
Dverné krídlo vnútorné rozmery šírka mm 1270
Dverné krídlo vnútorné rozmery výška mm 1970
Dverné krídlo vonkajšie rozmery šírka mm 1300
Dverné krídlo vonkajšie rozmery výška mm 1985
Požadované množstvo ks 2
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Umiestnenie pántov podľa DIN z pohľadu pántovej strany zárubne vľavo
Prevedenie dverí profil dverí hranatý, osadené s 3 pántami
Povrchová úprava materiál CPL laminát Egger alebo ekvivalent
Povrchová úprava farba metallic antracit F503 ST2
Rámová konštrukcia dverí materiál MDF alebo masív
Výplň dverí voština
Zámok áno s prípravou pre cylindrickú vložku
 Dvere dvojkrídlové plné s falcom otočné 1450 mm ľavé
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Rozmerová skupina šírka mm 1450
Dverné krídlo vnútorné rozmery šírka mm 1470
Dverné krídlo vnútorné rozmery výška mm 1970
Dverné krídlo vonkajšie rozmery šírka mm 1500
Dverné krídlo vonkajšie rozmery výška mm 1985
Požadované množstvo ks 1
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Umiestnenie pántov podľa DIN z pohľadu pántovej strany zárubne vľavo
Prevedenie dverí profil dverí hranatý, osadené s 3 pántami
Povrchová úprava materiál CPL laminát Egger alebo ekvivalent
Povrchová úprava farba metallic antracit F503 ST2
Rámová konštrukcia dverí materiál MDF alebo masív
Výplň dverí voština
Zámok áno s prípravou pre cylindrickú vložku
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

Tajovského 24, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika

18.12.2017 17:00

1,00 ks

8 012,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

06.12.2017 16:37

11.12.2017 17:00

11.12.2017 17:15

20 min.

2 min.

 520
 46
 5
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
07.12.2017 07:36 - Vstupná ponuka 8 012,00 Cena s DPH
11.12.2017 16:59 - Najvýhodnejšia ponuka 7 599,00 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.2.0.15 16.11.2017 14:21