Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201766656

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 15:08
 •    Predkladanie ponúk
  11.12.2017 08:00
 •    Ukončenie zákazky
  11.12.2017 08:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  11.12.2017 08:50

Z201766656

OF-153826

zazmluvnená

00166464

Krajská prokuratúra

Mojmírova 5, Košice-Staré Mesto , 04162, SVK

35891866

CLEAN TONERY, s.r.o.

Za Hradbami 27, Pezinok, 90201, SVK

Predmet zákazky

Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (HP, Canon)

tonery, kopírovanie, tlač

 • 30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
 • 30125120-8 - Toner do fotokopírovacích strojov
 • 90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (HP, Canon, OKI)
Funkcia
Originálny toner zabalený v originálnych obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, spĺňajúci všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu. Tonerové náplne sú vyrobené priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej značky, v originálnych baleniach, neporušené, nepoškodené
Ekologická likvidácia použitých (prázdnych) tonerových náplní. Požadujeme dokladovať: „Potvrdenie o registrácii na obvodnom úrade životného prostredia, na činnosť podľa §15 ods.2 zákona o odpadoch, pre katalógové číslo 08 03 18.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
HP LJ 1606 (CE278A) ks 10
HP LJ 2035 (CE 505A) ks 8
iR 2016/2018 (C-EXV 14) ks 8
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Charakteristika pre typ tonera originál
Originálny toner rozumie sa ako originálne príslušenstvo od výrobcu daného typu zariadenia.
Potvrdenie o registrácii na obvodnom úrade životného prostredia, na činnosť podľa §15 ods.2 zákona o odpadoch, pre katalógové číslo 08 03 18 1
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Odber a ekologická likvidácia prázdnych tonerových kaziet
Názov Upresnenie
cena zahŕňa balenie, naloženie, dovoz, odber a ekologickú likvidáciu prázdnych tonerových kaziet

Mojmírova 5, Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice I, Košický, Slovenská republika

13.12.2017 08:00 — 18.12.2017 14:00

26,00 ks spolu

1 180,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

06.12.2017 15:08

11.12.2017 08:00

11.12.2017 08:15

20 min.

2 min.

 786
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
08.12.2017 15:38 - Vstupná ponuka 1 179,60 Cena s DPH
08.12.2017 15:38 - Najvýhodnejšia ponuka 1 179,60 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.3.121 12.10.2018 16:04