Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201766655

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 15:05
 •    Predkladanie ponúk
  11.12.2017 15:08
 •    Ukončenie zákazky
  11.12.2017 15:46
 •    Zazmluvnenie zákazky
  11.12.2017 16:00

Z201766655

OF-153267

zazmluvnená

37957937

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Námestie L.Svobodu 4, Banská Bystrica , 97409, SVK

47719150

Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka

Kočovce 244, Kočovce, 91631, SVK

Predmet zákazky

Zdravotnícky spotrebný materiál - kompresy z gázy, tampón

zdravotnícky spotrebný materiál, kompresy z gázy, tampón

 • 33141114-2 - Zdravotnícka gáza
 • 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
 • 33141115-9 - Zdravotnícke tampóny
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Zdravotnícky spotrebný materiál - kompresy z gázy, tampón
Funkcia
1. kompresy z gázy 7,5 x 7,5 cm, sterilné, 5 ks v balení - ošetrovanie akútnych aj chronických rán
2. kompresy z gázy 5 x 5 cm, sterilné, 5 ks v balení - ošetrovanie akútnych aj chronických rán
3. tampón stáčaný – sterilný 20 x 20 cm, 5 ks v sterilnom balení - ošetrovanie akútnych aj chronických rán
4. tampón prešívaný 22 x 22 cm s RTG kontrastnou niťou
5. kompresy z gázy 15 x 20 cm, sterilné, 5 ks v balení - ošetrovanie akútnych aj chronických rán
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
1. rozmer cm 7,5 x 7,5
2. rozmer cm 5 x 5
3. rozmer cm 20 x 20
3. počet vláken/nití na cm2 nite 17
3. počet ks v jednom sterilnom balení ks 5
3. počet sterilných balení v jednom prepravnom balení ks 100
4. rozmer cm 22 x 22
4. počet vlákien/nití na cm2 nite 17
4. počet vrstiev vrstvy 4
5. rozmer cm 15 x 20
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
1., 2., 5. gáza - materiál 100 % bavlna
1., 2., 5. vrstvy 8
1., 2., 5. gáza - tkanie 17 nití/cm2
3. sterilné áno
3. gáza skladaná do formy kompresov áno
4. z bielenej gázy zo 100 % bavlny áno
4. s RTG kontrastnou niťou áno
4. nesterilné áno
ROZPIS POLOŽIEK PRE DODANIE:
1. kompresy z gázy 7,5 x 7,5 cm, sterilné, 5 ks v balení - ošetrovanie akútnych aj chronických rán 7200 ks
2. kompresy z gázy 5 x 5 cm, sterilné, 5 ks v balení - ošetrovanie akútnych aj chronických rán 7200 ks
3. tampón stáčaný – sterilný 20 x 20 cm, 5 ks v sterilnom balení - ošetrovanie akútnych aj chronických rán 5000 ks
4. tampón prešívaný 22 x 22 cm s RTG kontrastnou niťou 2000 ks
5. kompresy z gázy 15 x 20 cm, sterilné, 5 ks v balení - ošetrovanie akútnych aj chronických rán 4800 ks
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH.
Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

Námestie L. Svobodu 4, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika

20.12.2017 15:08

1,00 podľa rozpisu položiek

1 631,98

Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

06.12.2017 15:05

11.12.2017 15:08

11.12.2017 15:23

20 min.

2 min.

 372
 2
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
11.12.2017 14:47 - Vstupná ponuka 1 631,98 Cena s DPH
11.12.2017 14:48 - Najvýhodnejšia ponuka 1 631,90 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.3.121 12.10.2018 16:04