Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201766650

 •    Vyhlásenie zákazky
  06.12.2017 15:00
 •    Predkladanie ponúk
  11.12.2017 15:00
 •    Ukončenie zákazky
  11.12.2017 15:48
 •    Zazmluvnenie zákazky
  11.12.2017 16:00

Z201766650

OF-152961

zazmluvnená

00326283

Mesto Kežmarok

Hlavné námestie 1, Kežmarok, 06001, SVK

43206735

Pavel Scholtz

THK 2, Banska Bystrica, 97404, SVK

Predmet zákazky

Stolný počítač s príslušenstvom, monitor, operačný program, tlačiareň

PC, integrovaná grafická karta, klávesnica, myš, operačný program, monitor

 • 30213300-8 - Stolový počítač
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • 30237460-1 - Počítačové klávesnice
 • 30237410-6 - Počítačová myš
 • 30232110-8 - Laserové tlačiarne
 • 30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. PC s príslušenstvom
Funkcia
Dodávka nového, nepoužívaného počítača s príslušenstvom vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne miesto určené objednávateľom, záruky a všetkých nákladov potrebných na realizáciu zákazky.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
1. STOLNÝ POČÍTAČ S PRÍSLUŠENSTVOM ks 2
2. MONITOR I. ks 2
3. MONITOR II. ks 4
4. OPERAČNÝ PROGRAM MS OFFICE 2016 ks 2
5. TLAČIAREŇ ks 1
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
1. STOLNÝ  POČíTAČ S PRÍSLUŠENSTVOM napr. DELL Vostro 3668 MT alebo vyšší ekvivalent
1.1 Operačný systém 64 bit Windows 10 Pro alebo vyšší ekvivalent
1.2 Procesor min. 2 jadrový procesor, frekvencia 3,9 GHz, podpora virtualizácie napr. Intel Core i3-7100 alebo vyšší ekvivalent
1.3 Operačná pamäť RAM: DDR4 min. 4GB
1.4 Pevný disk min. 500 GB HDD
1.5 Grafická karta integrovaná grafická karta so zdielanou pamäťou Intel HD Graphics 630
1.6 Ďalšia výbava Wi-Fi ac, Bluetooth, optická mechanika DVD±RW, reproduktory, čítačka pamäťových kariet,
1.7 Výstupné konektory min. 6x USB /2x 3.0/3.1 Gen, 4x2.0/, 1x HDMI, 1 x VGA, GLAN
1.8 Príslušenstvo USB klávesnica, myš, napájací kábel
1.9 Rozmery, hmotnosť max. š. 154 mm x v. 353 mm x d. 294,4, max. 5,9 kg
1.10 Zdroj max. 240 W
1.11 Farba čierna
2. MONITOR I. LED monitor, prehnutý monitor, FHD napr. ACER S241HLCbid alebo vyšší ekvivalent
2.1 Popis min. 24", 1 920x1080 px /FHD/, jas - 250 cd/m2, frekvencia 60 Hz, doba odozvy - 1ms, spotreba - 19,8 W, farba - čierna, slim
2.2 Parametre produktu min. 1 920 x1 080 px, 24", doba odozvy - 1ms,LED podsvietenie
2.3 Obraz min. as - 250 cd/m2, vertikálny uhol pohľadu 160°, frekvencia 60 Hz, typ povrchu displeja - matný
2.4 Vstupy a výstupy min. VGA, DVI, HDMI
2.5 Hmotnosť max. 5,2 kg
2.6 Farba čierna
3. MONITOR II. LED monitor čierny, napr. Acer KA270HAbid alebo vyšší ekvivalent
-3. pokračovanie FHD (1 920 x 1 080) VA LED panel, 100 M : 1, 300 cd/m2, 4 ms, VGA, DVI, HDMI, ComfyView, Flickerless, BlueLightFilter, LowDimming, ZeroFrame, EcoDisplay VESA
4. OPERAČNÝ PROGRAM MS OFFICE 2016 predinštalovaný OPERAČNÝ PROGRAM MS OFFICE 2016 pre podnikateľov Sk /Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook/, PKC
5. TLAČIAREŇ - Parametre a špecifikácia napr. Canon i-SENSYS MF411dw alebo vyšší ekvivalent
5.1 Technológia tlače Laser. čiernobiela
5.2 Formáty papiera min. A4, A5, B5, EXE
5.3 Rozhranie tlačiarne USB, LAN, Wi-Fi
5.4 Funkcia Kopírovanie a skenovanie, Automatická obojstranná tlač (duplex)
5.5 Rozlíšenie skeneru min. 600 DPI
5.6 Rýchlosť skenovania min. 11 str./min.
5.7 Maximálne rozlíšenie tlače min. 600 DPI
5.8 Vstupný zásobník min. 250 ks
5.9 Výstupný zásobník min. 150 ks
5.10 Spotreba v Stand-by max. 9,4 W
5.11 Displej Dotykový
5.12 Hmotnosť max. 19 kg
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávateľ predloží do 3 dní od uzavretia zmluvy na EKS elektronický rozpis položiek tovaru v zložení: názov tovaru, označenie výrobku/ opis tovaru , cena jednotlivého tovaru za ks bez DPH, cena jednotlivého tovaru za ks s DPH, cena celkom bez DPH, cena celkom s DPH
Nový doposiaľ nepoužitý tovar, v originál balení.
Vykládka predmetu zákazky na určené miesto v objekte objednávateľa.
Platba sa uskutoční po dodaní a prevzatí tovaru na základe vystavenej faktúry, ktorej súčasťou bude dodací list potvrdený objednávateľom.
Tovar bude doručený bez akýchkoľvek vád. Dodaný tovar alebo jeho časť môže objednávateľ odmietnuť prevziať, ak zistí preukázateľné vady tovaru, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní s kúpnou zmluvou.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Pri reklamácii v rámci bežnej záruky sa požaduje vyzdvihnutie reklamovaného tovaru v sídle objednávateľa a doručenie reklamovaného tovaru späť do sídla objednávateľa na náklady dodávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
Záručná doba je 24 mesiacov, ak dodávateľ neposkytne dlhšiu záruku
Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky na predmet zákazky, uvedenej v technických požiadavkách alebo v osobitných požiadavkách na plnenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, verejný obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovných alebo vyšších parametrov, ako sú uvedené v opise predmetu zákazky/KZ.
V prípade, ak dodávateľ ponúkne ekvivalentný predmet plnenia, a Objednávateľ bude mať pochybnosti o tom, že tento ekvivalentný predmet spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, je Dodávateľ povinný do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa predložiť potvrdenie nezávislej inštitúcie, že ním ponúkaný tovar je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch a výbave.

Hl. nám. 1, Kežmarok, Kežmarok, Prešovský, Slovenská republika

18.12.2017 08:00 — 21.12.2017 12:00

11,00 ks

2 727,60

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

06.12.2017 15:00

11.12.2017 15:00

11.12.2017 15:15

20 min.

2 min.

 617
 26
 4
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
07.12.2017 14:02 - Vstupná ponuka 2 727,60 Cena s DPH
09.12.2017 04:45 - Najvýhodnejšia ponuka 2 727,27 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.3.121 12.10.2018 16:04