Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201761202

 •    Vyhlásenie zákazky
  14.11.2017 15:25
 •    Predkladanie ponúk
  20.11.2017 09:30
 •    Ukončenie zákazky
  20.11.2017 10:08
 •    Zazmluvnenie zákazky
  20.11.2017 10:20

Z201761202

OF-150355

zazmluvnená

00397865

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 81499, SVK

36578797

CRYOSOFT spol. s r.o.

Boženy Němcovej 14, Košice, 040 01, SVK

Predmet zákazky

Kanistre do Dewarových nádob

kanistre, Dewarová nádoba

 • 44612000-3 - Kontajnery na skvapalnené plyny
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Kanister pre uskladnenie biologického materiálu – 18 ks
Funkcia
rozmery: priemer 69 mm; dĺžka: 270 mm; materiál: nerez alebo hliník; objem: minimálne 680 skúmaviek Cryovial s priemerom 12 mm a výška 48 mm; tepelne izolovaná rukoväť v dĺžke minimálne 200 mm; držiak vo forme háku šírka 40 mm
 2. Mechanická nožná pumpa – 2 ks
Funkcia
Mechanická nožná pumpa – 2 ks
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 4 dní od uzavretia zmluvy - podrobný technický opis ponúkaného tovaru s uvedením obchodného názvu, resp. typového označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaného tovaru.
Fakturačné údaje budú poskytnuté víťaznému uchádzačovi v spojitosti s miestom dodania. Fakturácia v slovenskom jazyku (prílohou je dodací list). Splatnosť faktúry je 30 dní od jej predloženia a odsúhlasenia verejným obstarávateľom.

Anatomický ústav, Sasinkova 2, 813 72 Bratislava , Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika

24.11.2017 09:00 — 28.11.2017 14:00

1,00 Kompletný predmet zákazky

276,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena bez DPH Menšia 100

14.11.2017 15:25

20.11.2017 09:30

20.11.2017 09:45

20 min.

2 min.

 461
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
15.11.2017 18:02 - Vstupná ponuka 275,00 Cena bez DPH
15.11.2017 18:02 - Najvýhodnejšia ponuka 275,00 Cena bez DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12