Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201761145

 •    Vyhlásenie zákazky
  14.11.2017 15:04
 •    Predkladanie ponúk
  21.11.2017 13:00
 •    Zrušenie zákazky
  21.11.2017 13:03

Z201761145

OF-149181

zrušená

Predmet zákazky

Výpočtová technika

notebooky, bezdrôtový prístupový bod (AP)

 • 30213000-5 - Osobné počítače
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • 32422000-7 - Sieťové komponenty

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Výpočtová technika
Funkcia
Výpočtová technika pre použitie v knižničných činnostiach a službách, sieťové prvky pre prevádzku počítačovej siete knižnice
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
1. Notebook - množstvo kus 3
1. Notebook - procesor CPU PassMark 5217
1. Notebook - RAM GB 8
1. Notebook - HDD TB 1
1. Notebook " 15,6
2. Bezdrôtový prístupový bod (AP) kus 2
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
5. Notebook LAN10/100/1000 (Gigabit), RJ-45, VGA port, HDMI, 1xUSB2.0, 2xUSB3.0, optická mechanika DVD±RW. Záruka min. 2 roky. Referenčný produkt Lenovo IP V310-15IKB
5. Notebook - rozlíšenie 1920x1080 (Full HD)
5. Notebook - WiFi 802.11 ac
5. Notebook - operačný systém MS Windows 10 Pro
2. Bezdrôtový prístupový bod (AP) 802.11bgn/802.11ac, min. 1xGLAN, WPA2, SSH, HTTPS, VLAN, Multi-SSID (4+), AP, WDS, Bridge, Client. Referenčný produkt D-Link DAP-2310
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávateľ predloží podrobný aktualizovaný rozpočet cien položiek 1 a 2 s DPH a bez DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy s uvedením obchodného názvu - značky/typu ponúkaných tovarov.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky alebo požiadavky Objednávateľa vyplývajúcej zo zmluvy sa bude považovať za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

Štúrova 51, Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika

27.11.2017 13:00

2,00 položka

2 170,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

14.11.2017 15:04

21.11.2017 13:00

21.11.2017 13:15

20 min.

2 min.

 740
 0
 0
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
Na zákazku nebola predložená žiadna ponuka
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12