Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201752388

 •    Vyhlásenie zákazky
  10.10.2017 13:15
 •    Predkladanie ponúk
  13.10.2017 13:30
 •    Ukončenie zákazky
  13.10.2017 14:08
 •    Zazmluvnenie zákazky
  13.10.2017 14:20

Z201752388

OF-143531

zazmluvnená

308307

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 60, Nitra, 95006, SVK

45501246

MK ILLUMINATION, s. r. o.

Solivarská 1 , Prešov, 08001, SVK

Predmet zákazky

Výroba, dovoz a montáž drevených trhových predajných stánkov

predajný stánok, na predaj občerstvenia a tovarov , prístrešok, drevený,

 • 44211110-6 - Búdky
 • 44211000-2 - Prefabrikované budovy
 • 44211100-3 - Modulové a pojazdné budovy
 • 45421000-4 - Stolárske práce
 • 45422000-1 - Tesárske montážne práce
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar

Položky opisného formulára
 1. Výroba, dovoz a montáž drevených trhových predajných stánkov
Funkcia
Výroba, dovoz a montáž drevených trhových predajných stánkov v celkovom počte 10 ks, z toho 8ks gastro stánkov (typ A) s pôdorysom 450 x 350 cm, 2ks stánkov na predaj potravinového tovaru (typ B) s pôdorysom 350 x 230 cm. (rozmery sú uvedené ako vonkajšie rozmery stánkov)
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
typ A - Výroba, dovoz a montáž drevených trhových predajných stánkov (gastro stánky) s pôdorysom 450 x 350 cm ks 8
typ B - Výroba, dovoz a montáž drevených trhových predajných stánkov (predaj potravinového tovaru) s pôdorysom 350 x 230 cm ks 2
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Stánky typu A,B - Musia byť opakovateľne rozoberateľné počet dielcov na vystavanie jedného stánku musí byť 8ks a to 1ks predný diel, 1ks zadný diel, 2ks bočné diely, 2ks podlahové diely a 2ks strešné diely.
Stánky typu A - Rozmery jednotlivých dielcov predný o rozmere 450x286cm, zadný o rozmere 450x286cm, 2ks bočné o rozmere 350x286, 2ks podlahové o rozmere 350x225cm, 2ks strešné o rozmere 274x433cm
Stánky typu B - Rozmery jednotlivých dielcov predný o rozmere 350x286cm, zadný o rozmere 350x286cm, 2ks bočné o rozmere 230x286, 2ks podlahové o rozmere 230x175cm, 2ks strešné o rozmere 318x205cm
Stánky typu A,B - Stabilné, výškovo nastaviteľné , odolné voči poveternostným vplyvom stánky bude vyrobené zo samonosného masívneho dreveného profilu napájaného systémom "perodrážka" zo serverskej borovice/červeného smreku s hrúbkou min. 40mm, ošetreného morením s orechovým pigmentom
Stánky typu A,B - Vyhotovenie predná časť stánkov bude upravená drátkovaním pre zefektívnenie povrchu a dosiahnutie efektu "starej tradičnej drevenice"
Stánky typu A,B - Podlaha bude vyrobená z drevenej konštrukcie (2x drevený rošt), na ktorej bude upevnená OSB doska o hrúbke min. 18mm. Nosnosť podlahy bude min. 100kg/m². Podlaha musí byť prekrytá protišmykovou gumou.
Stánky typu A,B - Vyhotovenie stánky musia byť na stabilizačných nohách, aby bolo možné stánky vyrovnať v prípade nerovného povrchu v mieste postavenia. Minimálne vyrovnanie do 10cm.
Stánky typu A,B - Dvere stánkov s rozmerom 80x190cm budú vyrobené z masívu v odtieni ostatných častí stánku. Dvere budú ľavé a budú sa otvárať smerom von.
Stánky typu A,B - Strecha strecha pozostáva z dvoch častí, musí byť zavetrená a spoja (hrebeň strechy) musí byť prekrytý klampiarskym prvkom z plechu
Stánky typu A,B - Strecha vyrobená z drevených hranolov, pokrytá OSB doskami a obitá tegolou v hnedej farbe. Strecha musí riadne sedieť na tele stánku bez škár a musí byť upevnená k stánka tak aby nebolo možne jej podfúknutie.
Stánky typu A,B - Strecha Koncové časti strechy budú ukončené hliníkovým oplechovaním v hnedej farbe klampiarskym spôsobom.
Stánky typu A - Predná časť stánku bude vybavená okenicami /2ks/ o rozmere 100x220cm (max. váha 30kg/ks), ktoré sa v celej šírke budú dať vyklopiť smerom dohora a upevniť kotviacou tyčou o pult stánku tak, aby počas prevádzky tvorili prestrešenie nad predajným pultom stánku. Kotvenie podpery musí biť bezpečné a zabezpečené proti samovoľnému či náhodnému uvoľneniu. Vonkajšia strana výklopných okeníc bude dotvorená 3D maketou okeníc, aby sa po zatvorení stánku vytvoril efekt tradičnej slovenskej drevenice. (viď príloha)
Stánky typu B - Predná časť stánku bude vybavená okenicami /2ks/ o rozmere 100x170cm (max. váha 20kg/ks), ktoré sa v celej šírke budú dať vyklopiť smerom dohora a upevniť kotviacou tyčou o pult stánku tak, aby počas prevádzky tvorili prestrešenie nad predajným pultom stánku. Kotvenie podpery musí biť bezpečné a zabezpečené proti samovoľnému či náhodnému uvoľneniu. Vonkajšia strana výklopných okeníc bude dotvorená 3D maketou okeníc, aby sa po zatvorení stánku vytvoril efekt tradičnej slovenskej drevenice.(viď príloha)
Stánky typu A,B - Vyhotovenie na vonkajšej strane bude predajný pult široký 40cm a na vnútornej 30cm, stánky budú vybavené dvoma sklápacími policami širokými 20cm a dlhými 200cm
Stánky typu A,B - Vyhotovenie Vo vrchnej časti stánku bude nainštalovaný odsávací ventilátor pre nútený odvod spalín zo stánku pri príprave jedál a nápojov. Odsávací výkon min. 120m³/h a pre miestnosti s objemom min 30m³.
Stánky typu A,B - Vyhotovenie Odsávací ventilátor musí byť z vonkajšej strany vybavený samosklápacou mriežkou (žalúziami).
Stánky typu A - Elektrifikácia stánku Stánky budú vybavené vlastnými rozvádzačmi s prívodom 380V 32A zásuvkou. Rozvádzač stánku bude vybavený ističom s kapacitou 25A.
Stánky typu A - Elektrifikácia stánku V každom stánku bude inštalované vlastné osvetlenie s vypínačom, 4x zásuvka na 230V, 1x zásuvka na 380V 32A a prívod na vianočnú výzdobu stánku v cípe strechy 230V.
Stánky typu B - Elektrifikácia stánku Stánky budú vybavené vlastnými rozvádzačmi s prívodom 380V 32A zásuvkou. Rozvádzač stánku bude vybavený ističom s kapacitou 20A.
Stánky typu B - Elektrifikácia stánku V každom stánku bude inštalované vlastné osvetlenie s vypínačom, 4x zásuvka na 230V a prívod na vianočnú výzdobu stánku v cípe strechy 230V.
Stánky typu A,B - Elektrifikácia stánku jednotlivé stánky sa budú zapájať medzi sebou do série, takže musia byť z vonkajšej zadnej strany vybavené dvomi rozvádzacími krabicami
Stánky typu A,B - Vyhotovenie vonkajší cíp stánku bude vybavený konzolou na upevnenie vianočného prvku - konzolu a vianočným prvkom dodá kupujúci
Stánky typu A,B - Vyhotovenie stánky budú vybavené nápisom na drevenej doske (text bude upresnený po uzatvorení zmluvy) a tabuľkou s rozmermi 60x90cm, na ktorú bude možné kriedou napísať sortiment predaja
Stánky typu A,B - Vyhotovenie čelo stánku pod pultom bude vyzdobené 3D efektami (štýl viď príloha). Výzdoba bude individuálna na každom stánku a teda sa nesmie opakovať v každom detaile.
Stánky typu A,B - Vyhotovenie Celé stánky budú ošetrené bezfarebným protipožiarnym certifikovaným náterom. Certifikát bude kupujúcemu odovzdaný pri dodaní predmetu zákazky.
Stánky typu A - Výzdoba - na štíte strechy stánkov bude upevnená a napájaná vianočná výzdoba svetelná reťaz o dĺžke min. 15m, biele svetlo, čierny kábel, krytie IP67, počet led diód min. 720ks, osvetlenie medi stánkami spojené do serie.
Stánky typu B - Výzdoba - na štíte strechy stánkov bude upevnená a napájaná vianočná výzdoba svetelná reťaz o dĺžke min. 10m, biele svetlo, čierny kábel, krytie IP67, počet led diód min. 480ks, osvetlenie medi stánkami spojené do serie.
Rozmery stánkov a ich dizajn sú uvedené v prílohe. -
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na adresu dodania, dodávateľ zabezpečí dovoz a vyloženie stánkov na adresu dodania.
Cena bude určená ako celková cena zahrňujúca všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
Dodávateľ dodá tovar nepoškodený v štandardnej kvalite.
Záruka 24 mesiacov.
Platobné podmienky: kupujúci uhradí kúpnu cenu, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, po dodaní predmetu zákazky na základe doručenej faktúry
Dodávateľ k faktúre priloží výrobnú dokumentáciu stánkov, vrátane montážneho postupu.
Kupujúci si vyhradil právo na poskytnutie bezplatnej vzorky plnenia predmetu zákazky pre 1 ks stánku typu A a typu B do 7 kalendárnych dní od uzavrenia zmluvného vzťahu, bez výzvy na dodaciu adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
V prípade nedodania predmetu obstarávania v lehote dodania na mieste určenia, kupujúci požaduje zaplatiť do 14 kalendárnych dní sankciu za ušlý zisk za 1 stánok 770 EUR , celkom za 10ks stánkov 7.700,00 EUR na účet Kupujúceho. Ušlý zisk je určený z príjmov za nájom stánku.
Vzorec sankcie za ušlý zisk = počet nedodaných stánkov na mieste určenia v stanovených lehotách x 770 EUR
Prílohou doručenej faktúry musí byť zástupcom kupujúceho podpísaný preberací protokol o uspokojivom dodaní predmetu zákazky.
Názov Veľkosť (bajtov) Dátum vytvorenia

Tehelná 3, Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika

27.10.2017 15:00

1,00 uvedené v technickej špecifikácii zákazky

98 196,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

10.10.2017 13:15

13.10.2017 13:30

13.10.2017 13:45

20 min.

2 min.

 1161
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
12.10.2017 13:15 - Vstupná ponuka 98 193,60 Cena s DPH
12.10.2017 13:15 - Najvýhodnejšia ponuka 98 193,60 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.5.1.102 07.03.2019 13:52