Zásady používania súborov cookie

Stránky spoločnosti ANASOFT APR, spol. s r.o. využívajú súbory cookie. Používaním stránok súhlasíte s týmto ustanovením. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť vo svojom prehliadači. Viac.

Detail zákazky Z201510542

 •    Vyhlásenie zákazky
  03.06.2015 09:59
 •    Predkladanie ponúk
  12.06.2015 16:00
 •    Ukončenie zákazky
  12.06.2015 16:03
 •    Zazmluvnenie zákazky
  13.06.2015 10:05

Z201510542

OF-27549

zazmluvnená

37975650

Evanjelická spojená škola

Komenského 10, Liptovský Mikuláš, 03101, SVK

36577715

EXPA PRINT, s.r.o.

Vodárenská 2, Košice, 04006, SVK

Predmet zákazky

Tlač výstupov projektu

tlačiarenské služby, tlač, učebnice

 • 79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Služba

15. Tlačiarenské a publikačné služby za poplatok alebo na základe zmluvy

 Tlač výstupov projektu
Funkcia
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na zabezpečenie tlače inovovaných učebných textov pre žiakov a pedagógov.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Počet jednotlivých titulov učebníc ks 7
Počet výtlačkov z každého titulu ks 60
Celkový počet výtlačkov všetkých titulov ks 420
Obálka učebnice - hrúbka (gramáž) papiera g/m2 300
Počet obálok všetkých titulov spolu ks 420
Vnútro učebnice - hrúbka (gramáž) papiera g/m2 80
Celkový počet čiernobielych strán všetkých titulov spolu ks 2880
Celkový počet farebných strán všetkých titulov spolu ks 51420
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika
Veľkosť formátu učebnice A4
Typ väzby učebnice V4
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia

Komenského 10, Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika

02.09.2015 08:00 — 21.12.2015 12:00

1,00 uvedené v špecifikácii predmetu zákazky

10 000,00

Zákazka je financovaná z finančných zdrojov EÚ
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

03.06.2015 09:59

12.06.2015 16:00

V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije

 205
 127
 9
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
03.06.2015 10:05 - Vstupná ponuka 8 400,00 Cena s DPH
12.06.2015 15:59 - Najvýhodnejšia ponuka 2 299,00 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.3.0.29 17.05.2018 14:46