Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Profil dodávateľa


Obnova s.r.o.

36820652

2022437571

A. Kmeťa 12, 96901, Banská Štiavnica, Slovenská republika

2017/8-PO-E6094

michal@obnova.eu

Aktívny


Klasifikácia predmetu podnikania

Kód Názov
03422000-4Šelak
15424000-6Rastlinné vosky
19522000-1Živice
24200000-6Farby a pigmenty
24211000-6Oxid a peroxid zinku, oxid titanu, farby a pigmenty
24212600-9Hydroxidy do farieb a pigmentov
24220000-2Trieslové výťažky, farbivá, taníny a farbiace materiály
24221000-9Farbiace výťažky
24224000-0Farbivo
24910000-6Gleje
24911000-3Želatíny
31516000-6Infračervené žiarovky
31711422-7Mikrovlnné zariadenia
33711900-6Mydlo
37810000-9Potreby pre umeleckých remeselníkov
37820000-2Potreby pre maliarov
37821000-9Štetce a kefy pre umeleckých maliarov
39224210-3Maliarske štetce
39525100-9Prachovky
39812300-0Leštiace vosky
42996300-7Škrabáky
44232000-5Drevené krovy
44511320-4Škrabky
44800000-8Náterové farby, laky a tmely
44812200-7Olejové a vodové farby
44812210-0Olejové farby
44820000-4Laky
44831100-5Tmely
44832200-3Riedidlá
45112450-4Výkopové práce na archeologických náleziskách
45212300-9Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru
45212310-2Stavebné práce na stavbe budov určených na výstavné účely
45212311-9Stavebné práce na umeleckých galériách
45212312-6Stavebné práce na objektoch výstavných stredísk
45212313-3Stavebné práce na múzeách
45212314-0Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
45212350-4Budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu
45212351-1Stavebné práce na objektoch prehistorických pamiatok
45212352-8Stavebné práce na objektoch priemyselných pamiatok
45212353-5Stavebné práce na objektoch palácov
45212354-2Stavebné práce na objektoch hradov
45212360-7Stavebné práce na cirkevných budovách
45212361-4Stavebné práce na kostoloch
45261910-6Opravy striech
45261920-9Údržba striech
45262510-9Kamenárske práce
45262511-6Kamenosochárstvo
45262512-3Hladké (opracované) kamenárske práce
45262520-2Murárske práce
45262521-9Murovanie lícovými tehlami
45262522-6Murovanie
45262600-7Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
45262620-3Oporné múry
45262630-6Výstavba pecí
45262690-4Celková údržba chátrajúcich budov
45262700-8Práce na zmene (úprave) budov
45262710-1Údržbárske práce na freskách
45324000-4Štukatérske práce
45410000-4Omietkarské práce
45422000-1Tesárske montážne práce
45422100-2Drevené vybavenie domu
45431200-9Obkladanie stien
45442100-8Maliarske a natieračské práce
45442110-1Maľby a natieranie budov
45442120-4Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie
45442121-1Natieranie konštrukcií
45442180-2Opakované natieranie a maľovanie
45442190-5Odstraňovanie náterov
45442200-9Nanášanie protikoróznych vrstiev
45442300-0Práce na ochrane povrchov
45443000-4Fasádne práce
45451000-3Dekoračné (ozdobné) práce
45451100-4Práce na výzdobe budov
45451200-5Panelovanie
45452000-0Čistenie exteriérov budov
45452100-1Čistenie exteriérov budov parou alebo pieskom
45453000-7Generálne opravy a renovačné práce
45453100-8Renovačné práce
45454000-4Obnovovacie práce
45454100-5Reštaurovanie
50810000-6Oprava šperkov
50850000-8Opravy a údržba nábytku
50860000-1Opravy a údržba hudobných nástrojov
70100000-2Realitné služby s vlastnými nehnuteľnosťami
70110000-5Výstavba nehnuteľností
70111000-2Výstavba obytných nehnuteľností
70112000-9Výstavba neobytných nehnuteľností
70130000-1Prenájom vlastných nehnuteľností
71200000-0Architektonické a súvisiace služby
71210000-3Poradenské architektonické služby
71220000-6Návrhárske a architektonické služby
71221000-3Architektonické služby pre budovy
71222000-0Architektonické služby pre vonkajšie oblasti
71222100-1Služby na mapovanie mestských oblastí
71222200-2Služby na mapovanie vidieckych oblastí
71223000-7Architektonické služby pre rozširovanie budov
71230000-9Usporadúvanie architektonických súťaží návrhov
71240000-2Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71241000-9Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
71242000-6Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71243000-3Predlohy plánov (systémy a integrácia)
71244000-0Výpočet nákladov, monitorovanie nákladov
71245000-7Schvaľovacie plány, vykonávacie výkresy a špecifikácie
71246000-4Určovanie a zostavovanie objemov pri výstavbe
71247000-1Dohľad nad stavebnými prácami
71248000-8Dohľad nad projektom a dokumentáciou
71250000-5Architektonické a inžinierske služby a dozor
71251000-2Architektonické služby a stavebný dozor
71351720-6Geofyzikálny prieskum archeologických nálezísk
71351811-1Topografický prieskum archeologických nálezísk
71351914-3Archeologické služby
71530000-2Stavebné poradenské služby
77220000-8Impregnácia stavebného dreva
79910000-6Spravovanie majetku
79931000-9Výzdoba interiérov
79932000-6Návrhy interiérov
79933000-3Podporné dizajnérske služby
79934000-0Návrhy nábytku
79951000-5Organizovanie seminárov
79952000-2Služby na organizovanie podujatí
79952100-3Služby na organizovanie kultúrnych podujatí
79956000-0Služby na organizovanie veľtrhov a výstav
79963000-2Reštaurovanie, kopírovanie a retušovanie fotografií
80490000-5Prevádzka vzdelávacích stredísk
80520000-5Školiace zariadenia
80521000-2Školiace programy
80590000-6Služby osobných učiteľov (školiteľov)
92520000-2Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
92521200-1Ochrana exponátov a vzoriek
92521210-4Ochrana exponátov
92521220-7Ochrana vzoriek
92522000-6Ochrana historických miest a budov
92522100-7Ochrana historických miest
92522200-8Ochrana historických budov

Zmluvné vzťahy dodávateľa

Zákazka Objednávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena Dátum zmluvy
3.4.6.104 01.02.2019 14:53