Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Profil dodávateľa


DIPA, s.r.o.

36279188

2022112521

Dr.I.Horvátha, 887/30, 90501, Senica, Slovenská republika

2014/12-PO-D5319

deauzi@anasoft.sk

Deaktivovaný


Klasifikácia predmetu podnikania

Kód Názov
71241000-9Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
71242000-6Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71244000-0Výpočet nákladov, monitorovanie nákladov
71246000-4Určovanie a zostavovanie objemov pri výstavbe
71247000-1Dohľad nad stavebnými prácami
71248000-8Dohľad nad projektom a dokumentáciou
71311210-6Poradenské služby pre oblasť diaľnic
71311220-9Inžinierske služby pre oblasť diaľnic
71313440-1Služby na posudzovanie vplyvu (EIA) na životné prostredie v súvislosti so stavbami
71315100-0Poradenské služby pre stavbu budov
71315210-4Poradenské služby pre oblasť stavebných služieb
71315300-2Služby stavebného dozoru
71321100-5Služby týkajúce sa ekonomiky stavebníctva
71322100-2Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach
71324000-5Služby týkajúce sa výpočtu stavebných nákladov
71510000-6Prieskum staveniska
71520000-9Stavebný dozor
71521000-6Stavebný dozor na stavenisku
71530000-2Stavebné poradenské služby
71540000-5Riadenie výstavby
71541000-2Riadenie projektov výstavby

Zmluvné vzťahy dodávateľa

Zákazka Objednávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena Dátum zmluvy
3.4.6.104 01.02.2019 14:53