Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Profil dodávateľa


RENOMONT Profi s. r. o.

46010165

2023192952

Legionárska 1844/77, 91104, Trenčín, Slovenská republika

2017/1-PO-E3444

obchod@renomont.sk

Aktívny


Klasifikácia predmetu podnikania

Kód Názov
71310000-4Poradenský inžiniering a stavebné služby
71340000-3Integrované (jednotné) inžinierske služby
71500000-3Služby týkajúce sa výstavby

Zmluvné vzťahy dodávateľa

Zákazka Objednávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena Dátum zmluvy
3.4.1.16 15.06.2018 16:24