Zásady používania súborov cookie

Stránky spoločnosti ANASOFT APR, spol. s r.o. využívajú súbory cookie. Používaním stránok súhlasíte s týmto ustanovením. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť vo svojom prehliadači. Viac.

Profil dodávateľa


Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA

31036279

1020504892

Legionárska 29, 91101, Trenčín, Slovenská republika

2015/5-FO-D7291

maca@progma.sk

Aktívny


Klasifikácia predmetu podnikania

Kód Názov
30120000-6Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
30125100-2Tonerové náplne
30125110-5Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
30125120-8Toner do fotokopírovacích strojov
30142200-8Registračné pokladne
30190000-7Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
30192350-9Pásky do registračných pokladní
30200000-1Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
30210000-4Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
30213000-5Osobné počítače
30213100-6Prenosné počítače
30215000-9Technické (hardvér) vybavenie mikropočítačov
30231320-6Dotykové monitory
30232110-8Laserové tlačiarne
30232120-1Ihličkové tlačiarne
30232150-0Atramentové tlačiarne
30237100-0Časti počítačov
32410000-0Lokálne siete (LAN)
32415000-5Siete typu Ethernet
32421000-0Kabeláž siete
38652120-7Videoprojektory
48761000-0Antivírusový softvérový balík
48800000-6Informačné systémy a servery
48820000-2Servery
48821000-9Sieťové servery
48822000-6Počítačové servery
48823000-3Súborové servery
48825000-7Webové servery
48900000-7Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
51300000-5Inštalácia komunikačných zariadení
51600000-8Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia
51610000-1Inštalácia počítačov a zariadení na spracovanie informácií
51611000-8Inštalácia počítačov
51611100-9Inštalácia technického vybavenia (hardvér) počítačov
72100000-6Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo)
72110000-9Poradenstvo na výber hardvéru
72120000-2Poradenstvo pri obnove hardvéru po havárii (poruche)
72200000-7Programovanie softvéru a poradenstvo
72265000-0Konfigurovanie softvéru
72268000-1Dodávky softvéru
72300000-8Dátové služby
72400000-4Internetové služby
72500000-0Služby súvisiace s počítačmi
72600000-6Počítačové podporné služby a poradenstvo
72700000-7Služby pre počítačové siete
72800000-8Služby týkajúce sa auditu a skúšania počítačov
72900000-9Služby týkajúce sa zálohovania počítačov a úpravy počítačov podľa katalógu

Zmluvné vzťahy dodávateľa

Zákazka Objednávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena Dátum zmluvy
3.3.0.29 17.05.2018 14:46